โควิด กับสิ่งที่ร้านอาหารต้องปรับตัว
ในสถานการณ์ล็อกดาวน์ล่าสุด

จากสถานการณ์โควิดที่ร้านอาหารถูกรัฐมีคำสั่งหลายครั้ง
 1. ห้ามนั่งกินในร้าน (ล่าสุดครั้งที่ 3 แล้ว)
 2. กำหนดเวลาขายสั้นลง
 3. นั่งกินได้ 25 % ของพื้นที่ร้าน (ผ่อนผันครั้งที่ 1)
 4. นั่งกินได้ 50 % ของพื้นที่ร้าน (ผ่อนผันครั้งที่ 2)
 5. ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ยังดีที่ไม่ถูกสั่งห้ามขายหรือสั่งห้ามไม่ให้คนกินอาหารเลย
ทำให้เกิดปัญหาตามมาคือ

 1. ยอดขายลดลงอย่างรวดเร็วทันที 70-90-100%
 2. รายจ่ายคงที่เท่าเดิม ค่าเช่า ค่าจ้าง อื่นๆ
 3. สภาพคล่องหยุดชะงักเงินหมุนเวียนไม่มี
 4. สูญเสียวัตถุดิบ/สุกจำนวนมากที่สั่งมาไว้ล่วงหน้า
 5. สูญเปล่างบการตลาด/ขายที่ได้ทำไปแล้ว
 6. ฐานลูกค้ารวมถึง Loyalty ที่หายไป
 7. พนักงาน เชฟที่มีฝีมือต้องแยกย้ายหนีตายกันไปก่อน
 8. อื่นๆ
สิ่งที่ร้านอาหารต้องเรียนรู้จากสถานการณ์ครั้งนี้
 1. ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่รุนแรงไว้ล่วงหน้า
 2. ไม่ขายอาหารในรูปแบบเดียวตายตัวเท่านั้น เช่น มีเฉพาะการนั่งกินในร้านเท่านั้น
 3. ศึกษาและนำ Digital Platform รวมถึง AI Robot Cyber มาใช้ในธุรกิจอาหารของตัวเอง
 4. มีระบบวิเคราะห์ยอดขาย Sales Forecast ที่แม่นยำ
 5. มีระบบและวิธีการสั่งซื้อและจัดเก็บวัตถุดิบแบบประหยัด (EOQ) และ
  ทันเวลา (Just in Time) เพื่อลดภาระ Stock และความสูญเสีย
 6. ทำอาหารแบบ RTE (Ready to Eat) และ RTC (Ready to Cook) ไว้ขายช่องทางอื่น ๆ ด้วย
  รวมถึงแบบ Chill, Frozen (ถ้าทำได้)
 7. ทำส่วนผสมอาหารหรือซอสต่างๆ ที่เป็นอาหารดังของร้านและคนนิยมไว้ขายด้วย
  เช่น ซอสผัดไทย ซอสผัดกะเพรา พริกแกงต่างๆ
 8. เพิ่มช่องทางขายอาหารมากขึ้นไม่ขายเฉพาะในห้างเท่านั้น
  เช่น ร้านนอกห้าง, Online Delivery, Convenience Store ต่างจังหวัด
 9. จัดระบบบัญชี/การเงินแบบสากลตรวจสอบได้เพื่อขอความช่วยเหลือ
  จากสถาบันการเงินหลักได้รวดเร็ว
 10. ศึกษาวิธีระดมทุนแบบ Crowdfunding ไว้เป็นโอกาสและทางเลือกให้กับธุรกิจ
 11. เรียนรู้และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อนเพราะเป็นทางแก้ที่เร็วที่สุด
  หากรอผู้อื่นช่วยอาจทำให้ตายก่อนความช่วยเหลือจะมาถึง
 12. ศึกษาและเรียนรู้ว่าธุรกิจทั้งอาหารและอื่นๆ ใครบ้างที่รอดและ
  ไม่เจ๊งในสถานการณ์เดียวกันนี้แล้วเปรียบเทียบกับธุรกิจตนเอง
 13. ต้องยอมรับทุกวิกฤตต้องมีความสูญเสีย
  ทุกการแก้ปัญหาอาจต้องเสียบางอย่างหรือหลายอย่างเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ
 14. ยอมรับความจริงว่าปัญหากับธุรกิจจะเป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่กันไปตลอดกาล
หมายเหตุ: ไม่รวมถึงอาหารแบบหาบเร่ แผงลอย ปากซอย ตลาดสด
anh-nguyen-kcA-c3f_3FE-unsplash

Food – AI & Life

ของเหลือในตู้เย็นมักถูกทิ้งหรือเก็บไว้จนเสียทิ้งหรือไม่รู้จะนำไป ทำเมนูอะไรดี Hellmann จึงนำเสนอ AI ที่จะช่วยคิดสูตรอาหารจากของเหลือที่มี
ivan-diaz-vED-G-klEjo-unsplash

Machine Learning – Kaggle

การเริ่มต้นโปรเจค Machine Learning นั้นควรเริ่มจากอะไร และมีขั้นตอนหลัก ๆ อะไรบ้าง มาเรียนรู้ไปพร้อมกันด้วยการแข่งขันใน Kaggle
SWOT_Template

SWOT Template – SBC

แจกฟรี SWOT Template!! ให้ธุรกิจได้วิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อนในกิจการของตัวเอง พร้อมวิธีการวิเคราะห์เบื้องต้น

ติดตาม SUBBRAIN ได้ที่นี่

Categories: Uncategorized