Data Preparation Service

บริการหาและเตรียม Data พร้อมจัดการข้อมูลให้พร้อมใช้ในทุกโจทย์งานข้อมูล
สะดวก ง่าย ช่วยลดภาระงานการทำความสะอาดข้อมูลด้วยบริการของ SUBBRAIN

Data Cleaning

Web Scraping

PDF to Excel

WordPress Website

Services

Data Cleaning

บริการทำความสะอาดชุดข้อมูลให้พร้อมสำหรับใช้งานในทุกโปรเจคไม่ว่าจะงานวิเคราะห์ข้อมูล, สร้างโมเดล ML ไปจนถึง AI โดยขั้นตอนการทำงานจะเริ่มตั้งแต่

 • นำเข้าชุดข้อมูล
 • จัดกลุ่มและรวมชุดข้อมูล
 • จัดการ Missing Data
 • Standardization
 • Normalization
 • จัดการข้อมูล Duplicated
 • ตรวจสอบและปรับปรุง
 • ส่งออกชุดข้อมูลให้ลูกค้า

ข้อมูลที่ดีและถูกต้องจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ของงานด้านข้อมูลที่ดี

Web Scraping

บริการรวบรวมและจัดทำชุดข้อมูลด้วยเทคนิค Web Scraping ช่วยหาข้อมูลสำหรับงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวิเคราะห์ข้อมูล, Model Training และอื่นๆ เพื่อให้โปรเจคดำเนินไปได้สะดวกยิ่งขึ้น

 • รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ตามหัวข้อที่ต้องการ
 • ดึงข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมกับงาน
 • เตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับนำไปใช้งาน

ข้อมูลคือทรัพย์สิน มีมากกว่าย่อมได้เปรียบ

PDF to Excel

บริการแปลงเอกสารจาก PDF ให้อยู่ในรูปแบบตารางพร้อมบันทึกเป็น Excel ช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่อยู่ใน PDF มาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น

 • แปลงเอกสารใบเสนอราคา ใบเสร็จ ใบสั่งซื้อต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบตาราง
 • ข้อมูลมีการจัดการให้พร้อมสำหรับนำไปคำนวณต่อได้ทันที
 • สามารถออกแบบตารางให้ได้ตามความเหมาะสมของงาน
 • มีความถูกต้อง ตรงใจ และปลอดภัยว่าข้อมูลของคุณจะไม่รั่วไหล

จัดรูปแบบข้อมูลได้ตามต้องการ ปลอดภัยและสะดวก

WordPress Website

บริการสร้าง CMS Website สำหรับธุรกิจช่วยให้ธุรกิจของคุณมีตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีบริการ SEO สำหรับทำ Content Marketing เพื่อเพิ่มโอกาสให้ติดอันดับในหน้าค้นหาของ Google

 • Website สามารถลงบทความและจัดการดูแลได้อย่างสะดวก
 • SEO สำหรับทำ Content Marketing
 • รองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณ์ (Responsive)
 • สร้างและออกแบบเว็บไซต์อย่างสวยงามเหมาะกับแต่ละธุรกิจ

Digital Presence คือเรื่องสำคัญของธุรกิจ การมีตัวตนที่ดีและเข้าถึงได้จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าได้อย่างแน่นอน

SBC-Blog

Std1-5_11_City5

LoRA – AI

Low-Rank Adaption หรือ LoRA คืออีกหนึ่งเทคนิคในการทำ Downstream Tasks สำหรับ Large Language Models (LLMs) จุดเด่นคือการประหยัดหน่วยความจำ
Artboard 2

Change – Business

จะมีอะไรแปลกใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ในโลกธุรกิจคำตอบ คือ "ไม่มี" สภาพแวดล้อมทางธุรกิจก็จะอยู่ในสภาพเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
img5

Anthrobots – Science

Anthrobots หุ่นยนต์จิ๋วที่สร้างจากเซลล์หลอดลมของมนุษย์ จากการทดลองในแล็บมันสามารถกระตุ้นการฟื้นตัวของเซลล์ทั่วบาดแผลเทียมได้
BiasVariance2

Bias and Variance – ML

Bias and Variance ใน Machine Learning คือประเภทหนึ่งของ Errors ที่สามารถทำให้ลดลงได้เรียกว่า Reducible Error
AInb-Post-11-Pic1

Loss Function – AI

Loss Function (หรือบางครั้งเรียกว่า Cost Function, Error Function) หากกล่าวสั้น ๆ คือค่าหนึ่งในการฝึกสอนโมเดลที่จะต้องทำให้ลดลงให้มากที่สุด
Std1-5_1_Animal1

Zero-Shot Learning – AI

Zero-Shot Learning คือเทคนิคที่ทำให้ AI สามารถตอบหรือทำนายผลลัพธ์กับคำถามหรือโจทย์ปัญหาที่ AI ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ สิ่งนี้เป็นวิธีการเรียนรู้