Data Preparation Service

บริการหาและเตรียม Data พร้อมจัดการข้อมูลให้พร้อมใช้ในทุกโจทย์งานข้อมูล
สะดวก ง่าย ช่วยลดภาระงานการทำความสะอาดข้อมูลด้วยบริการของ SUBBRAIN

Data Cleaning

Web Scraping

PDF to Excel

WordPress Website

Services

Data Cleaning

บริการทำความสะอาดชุดข้อมูลให้พร้อมสำหรับใช้งานในทุกโปรเจคไม่ว่าจะงานวิเคราะห์ข้อมูล, สร้างโมเดล ML ไปจนถึง AI โดยขั้นตอนการทำงานจะเริ่มตั้งแต่

 • นำเข้าชุดข้อมูล
 • จัดกลุ่มและรวมชุดข้อมูล
 • จัดการ Missing Data
 • Standardization
 • Normalization
 • จัดการข้อมูล Duplicated
 • ตรวจสอบและปรับปรุง
 • ส่งออกชุดข้อมูลให้ลูกค้า

ข้อมูลที่ดีและถูกต้องจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ของงานด้านข้อมูลที่ดี

Web Scraping

บริการรวบรวมและจัดทำชุดข้อมูลด้วยเทคนิค Web Scraping ช่วยหาข้อมูลสำหรับงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวิเคราะห์ข้อมูล, Model Training และอื่นๆ เพื่อให้โปรเจคดำเนินไปได้สะดวกยิ่งขึ้น

 • รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ตามหัวข้อที่ต้องการ
 • ดึงข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมกับงาน
 • เตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับนำไปใช้งาน

ข้อมูลคือทรัพย์สิน มีมากกว่าย่อมได้เปรียบ

PDF to Excel

บริการแปลงเอกสารจาก PDF ให้อยู่ในรูปแบบตารางพร้อมบันทึกเป็น Excel ช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่อยู่ใน PDF มาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น

 • แปลงเอกสารใบเสนอราคา ใบเสร็จ ใบสั่งซื้อต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบตาราง
 • ข้อมูลมีการจัดการให้พร้อมสำหรับนำไปคำนวณต่อได้ทันที
 • สามารถออกแบบตารางให้ได้ตามความเหมาะสมของงาน
 • มีความถูกต้อง ตรงใจ และปลอดภัยว่าข้อมูลของคุณจะไม่รั่วไหล

จัดรูปแบบข้อมูลได้ตามต้องการ ปลอดภัยและสะดวก

WordPress Website

บริการสร้าง CMS Website สำหรับธุรกิจช่วยให้ธุรกิจของคุณมีตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีบริการ SEO สำหรับทำ Content Marketing เพื่อเพิ่มโอกาสให้ติดอันดับในหน้าค้นหาของ Google

 • Website สามารถลงบทความและจัดการดูแลได้อย่างสะดวก
 • SEO สำหรับทำ Content Marketing
 • รองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณ์ (Responsive)
 • สร้างและออกแบบเว็บไซต์อย่างสวยงามเหมาะกับแต่ละธุรกิจ

Digital Presence คือเรื่องสำคัญของธุรกิจ การมีตัวตนที่ดีและเข้าถึงได้จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าได้อย่างแน่นอน

SBC-Blog

Screenshot (15)

NotebookLM – AI

NotebookLM คือเครื่องมือ AI สำหรับช่วยในงานเขียนและงานวิจัย เช่นการสรุปความ หา Insights ในเอกสารนั้น ช่วยให้อ่านหรือเขียนบทความได้ง่ายขึ้น
Std1-5_8_City2

Weighted Average – AI

Classification Transformer Model นั้นส่วนใหญ่แล้วจะถูกใช้ในงาน NLP เพื่อวิเคราะห์ว่าข้อความที่ป้อนเข้ามานั้นจัดอยู่ในประเภทใด (ตามแต่งาน)
Forwebpic_3

Climate Change – Economic

Climate Change สร้างความเสียหายต่อรายได้ ในระดับเศรษฐกิจโลกได้อย่างไร? จากการศึกษาของ Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) พวกเขาได้กล่าวว่า “ภูมิภาคส่วนใหญ่จะมีรายได้ลดลงอย่างมาก ซึ่งนั่นรวมถึง…
anh-nguyen-kcA-c3f_3FE-unsplash

Food – AI & Life

ของเหลือในตู้เย็นมักถูกทิ้งหรือเก็บไว้จนเสียทิ้งหรือไม่รู้จะนำไป ทำเมนูอะไรดี Hellmann จึงนำเสนอ AI ที่จะช่วยคิดสูตรอาหารจากของเหลือที่มี
AInb-Post-12-Pic1

Few-shot learning

Few-shot learning คือหนึ่งในวิธีการเรียนรู้ของโมเดล Deep Learning โดยจะบอกตัวอย่างของข้อมูลที่เราต้องการจำแนกเพียงแค่ไม่กี่ตัวอย่างเท่านั้น
Std1-5_11_City5

LoRA – AI

Low-Rank Adaption หรือ LoRA คืออีกหนึ่งเทคนิคในการทำ Downstream Tasks สำหรับ Large Language Models (LLMs) จุดเด่นคือการประหยัดหน่วยความจำ