Data Preparation Service

บริการหาและเตรียม Data พร้อมจัดการข้อมูลให้พร้อมใช้ในทุกโจทย์งานข้อมูล
สะดวก ง่าย ช่วยลดภาระงานการทำความสะอาดข้อมูลด้วยบริการของ SUBBRAIN

Data Cleaning

Web Scraping

PDF to Excel

WordPress Website

Services

Data Cleaning

บริการทำความสะอาดชุดข้อมูลให้พร้อมสำหรับใช้งานในทุกโปรเจคไม่ว่าจะงานวิเคราะห์ข้อมูล, สร้างโมเดล ML ไปจนถึง AI โดยขั้นตอนการทำงานจะเริ่มตั้งแต่

 • นำเข้าชุดข้อมูล
 • จัดกลุ่มและรวมชุดข้อมูล
 • จัดการ Missing Data
 • Standardization
 • Normalization
 • จัดการข้อมูล Duplicated
 • ตรวจสอบและปรับปรุง
 • ส่งออกชุดข้อมูลให้ลูกค้า

ข้อมูลที่ดีและถูกต้องจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ของงานด้านข้อมูลที่ดี

Web Scraping

บริการรวบรวมและจัดทำชุดข้อมูลด้วยเทคนิค Web Scraping ช่วยหาข้อมูลสำหรับงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวิเคราะห์ข้อมูล, Model Training และอื่นๆ เพื่อให้โปรเจคดำเนินไปได้สะดวกยิ่งขึ้น

 • รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ตามหัวข้อที่ต้องการ
 • ดึงข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมกับงาน
 • เตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับนำไปใช้งาน

ข้อมูลคือทรัพย์สิน มีมากกว่าย่อมได้เปรียบ

PDF to Excel

บริการแปลงเอกสารจาก PDF ให้อยู่ในรูปแบบตารางพร้อมบันทึกเป็น Excel ช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่อยู่ใน PDF มาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น

 • แปลงเอกสารใบเสนอราคา ใบเสร็จ ใบสั่งซื้อต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบตาราง
 • ข้อมูลมีการจัดการให้พร้อมสำหรับนำไปคำนวณต่อได้ทันที
 • สามารถออกแบบตารางให้ได้ตามความเหมาะสมของงาน
 • มีความถูกต้อง ตรงใจ และปลอดภัยว่าข้อมูลของคุณจะไม่รั่วไหล

จัดรูปแบบข้อมูลได้ตามต้องการ ปลอดภัยและสะดวก

WordPress Website

บริการสร้าง CMS Website สำหรับธุรกิจช่วยให้ธุรกิจของคุณมีตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีบริการ SEO สำหรับทำ Content Marketing เพื่อเพิ่มโอกาสให้ติดอันดับในหน้าค้นหาของ Google

 • Website สามารถลงบทความและจัดการดูแลได้อย่างสะดวก
 • SEO สำหรับทำ Content Marketing
 • รองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณ์ (Responsive)
 • สร้างและออกแบบเว็บไซต์อย่างสวยงามเหมาะกับแต่ละธุรกิจ

Digital Presence คือเรื่องสำคัญของธุรกิจ การมีตัวตนที่ดีและเข้าถึงได้จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าได้อย่างแน่นอน

SBC-Blog

ChatGPT-Console

ChatGPT – AI

หนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์และสร้างควาประหลาดใจให้กับชาวโลก ChatGPT ในบทความนี้จะกล่าวถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้งานที่ควรทราบไว้
MYnb-Post-5-Pic1

Extract Audio from Video – Data

วิธีการดึงเสียงออกจากวิดีโอด้วย Python โดยประมวลผลแบบ In-Memory ไม่ต้องบันทึกไฟล์ลงเครื่องเพื่อความสะดวกในการใช้งานกับระบบ
AInb-Post-9-Pic6

Image Inpainting – AI

Inpainting คือการเพิ่มวัตถุหรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในรูปที่เรามีอยู่เดิมเช่น ต้องการเปลี่ยนจากหมาเป็นหุ่นยนต์ที่กำลังนั่ง
AInb-Post-8-Pic7

Prompt Engineering – AI

Stable Diffusion คือโมเดล AI สำหรับวาดรูปใด ๆ ก็ได้ตามความต้องการ และการจะสั่งให้สร้างรูปที่ดีได้นั้นจำเป็นจะต้องมี Prompt Engineering
art-gallery

Image Search with CLIP – AI

การค้นหาภาพในคลิป Video นั้นเป็นปัญหาอย่างหนึ่งหากคลิปวิดีโอนั้น ๆ มีความยาวมาก ๆ การที่เราจะเลื่อนหาฉากที่เราต้องการอาจเป็นเรื่องยาก
MYnb-Post-4-Pic1

Customer Segmentation – Data

การจัดกลุ่มลูกค้า หรือ Customer Segmentation นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ธุรกิจนำกลยุทธ์มาใช้ได้ตรงเป้ายิ่งขึ้น หนึ่งในวิธีจัดกลุ่มคือ RFM