Data Preparation Service

บริการหาและเตรียม Data พร้อมจัดการข้อมูลให้พร้อมใช้ในทุกโจทย์งานข้อมูล
สะดวก ง่าย ช่วยลดภาระงานการทำความสะอาดข้อมูลด้วยบริการของ SUBBRAIN

Data Cleaning

Web Scraping

PDF to Excel

WordPress Website

Services

Data Cleaning

บริการทำความสะอาดชุดข้อมูลให้พร้อมสำหรับใช้งานในทุกโปรเจคไม่ว่าจะงานวิเคราะห์ข้อมูล, สร้างโมเดล ML ไปจนถึง AI โดยขั้นตอนการทำงานจะเริ่มตั้งแต่

 • นำเข้าชุดข้อมูล
 • จัดกลุ่มและรวมชุดข้อมูล
 • จัดการ Missing Data
 • Standardization
 • Normalization
 • จัดการข้อมูล Duplicated
 • ตรวจสอบและปรับปรุง
 • ส่งออกชุดข้อมูลให้ลูกค้า

ข้อมูลที่ดีและถูกต้องจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ของงานด้านข้อมูลที่ดี

Web Scraping

บริการรวบรวมและจัดทำชุดข้อมูลด้วยเทคนิค Web Scraping ช่วยหาข้อมูลสำหรับงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวิเคราะห์ข้อมูล, Model Training และอื่นๆ เพื่อให้โปรเจคดำเนินไปได้สะดวกยิ่งขึ้น

 • รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ตามหัวข้อที่ต้องการ
 • ดึงข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมกับงาน
 • เตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับนำไปใช้งาน

ข้อมูลคือทรัพย์สิน มีมากกว่าย่อมได้เปรียบ

PDF to Excel

บริการแปลงเอกสารจาก PDF ให้อยู่ในรูปแบบตารางพร้อมบันทึกเป็น Excel ช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่อยู่ใน PDF มาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น

 • แปลงเอกสารใบเสนอราคา ใบเสร็จ ใบสั่งซื้อต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบตาราง
 • ข้อมูลมีการจัดการให้พร้อมสำหรับนำไปคำนวณต่อได้ทันที
 • สามารถออกแบบตารางให้ได้ตามความเหมาะสมของงาน
 • มีความถูกต้อง ตรงใจ และปลอดภัยว่าข้อมูลของคุณจะไม่รั่วไหล

จัดรูปแบบข้อมูลได้ตามต้องการ ปลอดภัยและสะดวก

WordPress Website

บริการสร้าง CMS Website สำหรับธุรกิจช่วยให้ธุรกิจของคุณมีตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีบริการ SEO สำหรับทำ Content Marketing เพื่อเพิ่มโอกาสให้ติดอันดับในหน้าค้นหาของ Google

 • Website สามารถลงบทความและจัดการดูแลได้อย่างสะดวก
 • SEO สำหรับทำ Content Marketing
 • รองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณ์ (Responsive)
 • สร้างและออกแบบเว็บไซต์อย่างสวยงามเหมาะกับแต่ละธุรกิจ

Digital Presence คือเรื่องสำคัญของธุรกิจ การมีตัวตนที่ดีและเข้าถึงได้จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าได้อย่างแน่นอน

SBC-Blog

NYC_Iconic

Investment in NYC – Google

ประกาศจาก Google เกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติมในย่าน New York City โดยกูเกิ้ลคาดว่าจะซื้อ St. John's Terminal ด้วยมูลค่า 2.1 พันล้านดอลลาร์
‘We’re back, now open’ cafe sign after covid-1

Business Re-Open – SUBBRAIN

หากธุรกิจใดกลับมาเปิดใหม่โดยไม่มีการเรียนรู้และสรุปบทเรียนจากปัญหาที่ธุรกิจได้รับผลกระทบจากการ Lockdown มาแล้วหลายรอบนั้น
blogbanner

Neuroprosthesis – AI

นักวิจัยจาก UC San Francisco ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนา Speech Neuroprosthesis เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตขั้นรุนแรงสื่อสารได้ตามปกติ
AlphaFold

AlphaFold – DeepMind

ชุดข้อมูลของ AlphaFold โดย DeepMind ปล่อยให้นักวิจัย แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจศึกษาดาวน์โหลดไปใช้งานได้แล้ว ซึ่งมีข้อมูลโครงสร้างโปรตีน
Lockdown_COVID19

Lockdown – SBC

จะทำอย่างไรในช่วง Lockdown ประเทศ? ปัญหาโควิด-19 เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบกับคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยปัญหา COVID-19
PredictBehave_VDO

Predict Human Behavior – AI

การศึกษาวิจัยด้าน Computer Vision ชิ้นใหม่นี้ช่วยให้ AI สามารถ Predict พฤติกรรมของมนุษย์ผ่านวิดีโอได้ ซึ่งช่วยให้ AI มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น