Data Preparation Service

บริการหาและเตรียม Data พร้อมจัดการข้อมูลให้พร้อมใช้ในทุกโจทย์งานข้อมูล
สะดวก ง่าย ช่วยลดภาระงานการทำความสะอาดข้อมูลด้วยบริการของ SUBBRAIN

Data Cleaning

Web Scraping

PDF to Excel

WordPress Website

Services

Data Cleaning

บริการทำความสะอาดชุดข้อมูลให้พร้อมสำหรับใช้งานในทุกโปรเจคไม่ว่าจะงานวิเคราะห์ข้อมูล, สร้างโมเดล ML ไปจนถึง AI โดยขั้นตอนการทำงานจะเริ่มตั้งแต่

 • นำเข้าชุดข้อมูล
 • จัดกลุ่มและรวมชุดข้อมูล
 • จัดการ Missing Data
 • Standardization
 • Normalization
 • จัดการข้อมูล Duplicated
 • ตรวจสอบและปรับปรุง
 • ส่งออกชุดข้อมูลให้ลูกค้า

ข้อมูลที่ดีและถูกต้องจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ของงานด้านข้อมูลที่ดี

Web Scraping

บริการรวบรวมและจัดทำชุดข้อมูลด้วยเทคนิค Web Scraping ช่วยหาข้อมูลสำหรับงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวิเคราะห์ข้อมูล, Model Training และอื่นๆ เพื่อให้โปรเจคดำเนินไปได้สะดวกยิ่งขึ้น

 • รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ตามหัวข้อที่ต้องการ
 • ดึงข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมกับงาน
 • เตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับนำไปใช้งาน

ข้อมูลคือทรัพย์สิน มีมากกว่าย่อมได้เปรียบ

PDF to Excel

บริการแปลงเอกสารจาก PDF ให้อยู่ในรูปแบบตารางพร้อมบันทึกเป็น Excel ช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่อยู่ใน PDF มาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น

 • แปลงเอกสารใบเสนอราคา ใบเสร็จ ใบสั่งซื้อต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบตาราง
 • ข้อมูลมีการจัดการให้พร้อมสำหรับนำไปคำนวณต่อได้ทันที
 • สามารถออกแบบตารางให้ได้ตามความเหมาะสมของงาน
 • มีความถูกต้อง ตรงใจ และปลอดภัยว่าข้อมูลของคุณจะไม่รั่วไหล

จัดรูปแบบข้อมูลได้ตามต้องการ ปลอดภัยและสะดวก

WordPress Website

บริการสร้าง CMS Website สำหรับธุรกิจช่วยให้ธุรกิจของคุณมีตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีบริการ SEO สำหรับทำ Content Marketing เพื่อเพิ่มโอกาสให้ติดอันดับในหน้าค้นหาของ Google

 • Website สามารถลงบทความและจัดการดูแลได้อย่างสะดวก
 • SEO สำหรับทำ Content Marketing
 • รองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณ์ (Responsive)
 • สร้างและออกแบบเว็บไซต์อย่างสวยงามเหมาะกับแต่ละธุรกิจ

Digital Presence คือเรื่องสำคัญของธุรกิจ การมีตัวตนที่ดีและเข้าถึงได้จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าได้อย่างแน่นอน

SBC-Blog

rfm_01

RFM Analysis – Data

RFM Analysis คือการวิเคราะห์ลูกค้าของธุรกิจโดยใช้เกณฑ์ 3 อย่างคือ Recency, Frequency, และ Monetary เพื่อหาลูกค้าประจำของธุรกิจ
AInb-Post-6-Pic1

Transformers – AI

ตัวอย่างการใช้งาน Transformers สำหรับงาน Image Classification และ Sentiment Analysis จะต้องเตรียมข้อมูลอย่างไรและมีวิธีการทำนายผลแบบไหน
AInb-Post-5-Pic1

Pytorch – Neural Network

วิธีการใช้งาน Pytorch เบื้องต้นสำหรับทำงานด้าน Deep Learning และสร้าง Neural Network พร้อมตัวอย่างการสร้างโมเดลจำแนกรูปภาพ Convnet แบบง่าย ๆ
AInb-Post-4-Pic1

StyleGAN2 – AI

วิธีการ Train StyleGAN2-ADA (Pytorch) บน Windows 10 ด้วยชุดข้อมูลรูปภาพของเราเอง จะต้องเตรียมอะไรและมีขั้นตอนอย่างไรบ้างในการเทรนโมเดล
ivan-diaz-vED-G-klEjo-unsplash

Machine Learning – Kaggle

การเริ่มต้นโปรเจค Machine Learning นั้นควรเริ่มจากอะไร และมีขั้นตอนหลัก ๆ อะไรบ้าง มาเรียนรู้ไปพร้อมกันด้วยการแข่งขันใน Kaggle
MYnb-Post-2-FeaImg

แรงงานนอกระบบ – Data

ชุดข้อมูล แรงงานนอกระบบ นี้สำรวจและจัดทำขึ้นโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยแรงงานนอกระบบในที่นี้หมายถึงผู้มีงานทำที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง (ต่อ)