ธุรกิจในปี 2024 (2567) จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่

จะมีอะไรแปลกใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ในโลกธุรกิจคำตอบ คือ “ไม่มี” สภาพแวดล้อมทางธุรกิจก็จะอยู่ในสภาพเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบริษัทขนาดเล็กก็จะยังถูกเอาเปรียบจากบริษัทขนาดใหญ่อยู่เหมือนเดิมการมีอำนาจเหนือตลาด การผูกขาดทางการค้า การครอบครองเทคโนโลยีที่ดีกว่าและครอบคลุมทุกช่องทางธุรกิจทุก Platform ก็จะไม่มีใครแก้ไขให้บริษัทขนาดเล็กลืมตาอาปากได้

การค้าขายกับบริษัทใหญ่ก็ยังถูกเอาเปรียบเหมือนเดิมการชำระเงินที่ล่าช้า เครดิตที่ยาวนาน 60, 90, 120…วัน แล้วแต่ใครจะเจอแบบไหนเงื่อนไขการรับวางบิลก็เยอะพลาดนิดเดียวต้องรอรอบใหม่ ถูกกดราคาให้ต่ำสุดแทบขาดทุนอำนาจต่อรองใดๆ ก็ไม่มี ไม่ทำก็ไม่ได้ช่องทางขายและตลาดถูกครอบครองไว้หมดแล้ว
.
แล้วบริษัทขนาดเล็กต้องทำอย่างไร

  1. หลีกเลี่ยงที่จะทำธุรกิจการค้ากับบริษัทขนาดใหญ่เท่าที่จะทำได้
  2. หาช่องว่างในการทำธุรกิจให้เจอแล้วอยู่ในช่องว่างนั้น
  3. ต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำธุรกิจอย่างน้อย 75% ของการดำเนินธุรกิจของตนเอง
  4. ไม่พึ่งพาเงินทุนจากธนาคารหรือสถาบันการเงินใดๆ รวมถึงหน่วยงานรัฐในการทำธุรกิจ
  5. ใช้กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้มากกว่าการใช้เงินทุนอย่างน้อย 10 เท่า
  6. ใช้คนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
  7. เข้าใจเรื่องการเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  8. เข้าใจระบบธุรกิจ มาตรฐาน การวัดผลและการแข่งขันดี
  9. สามารถที่จะทำธุรกิจแบบลืมตาย ลืมเจ๊งได้

สรุป มันจะทำได้จริงหรือ 9 ข้อที่ว่ามาทำได้หรือทำไม่ได้ต้องถามตัวเองและตอบตัวเองเท่านั้นไม่มีใครมาบอกเราได้ถ้าเราทำได้ก็หมายถึงเราเข้าใจธุรกิจที่เราจะทำและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนั้นดีพอ
แต่ถ้าทำไม่ได้ก็หมายถึงเรายังไม่เข้าใจธุรกิจนั้นดีพอและหากเป็นเช่นนี้ก็ไม่ควรมาทำธุรกิจใดเลย

sharethemicincyber.max-1000×1000

ShareTheMicInCyber

#ShareTheMicInCyber เป้าหมายเพื่อขจัดอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมกับ Security Community และส่งเสิรมให้หยุดการเหยียดสีผิวในระบบอย่างยั่งยืน Systemic Racism Is a Cybersecurity Threat “People have argued that if we address social and systemic issues separately, we will get the technology right.…
Logo FB-1.1

Subbrain Podcast – 1

SBC Podcast - 1: ธุรกิจวันนี้ ไป วันหน้า จะทำอย่างไรให้รอดเมื่อธุรกิจตั้งแต่ระดับรถเข็นต้องเผชิญกับโลกธุรกิจยุคใหม่
SME_Thai

ธุรกิจ SME ไทย vs ธุรกิจฝรั่ง

SME ไทย vs ธุรกิจฝรั่ง ต่างกันยังไงเหตุใดธุรกิจไทยจึงไม่โต? จริงๆ ฝรั่งก็ไม่ได้เกิดมาแล้วฉลาดกว่าเราเลยทันทีแต่อย่างใด แต่ฝรั่งมี “วิธีคิด” ที่ต่างไปจากเรา

ติดตาม SUBBRAIN ได้ที่นี่

Categories: Business