Data Preparation Service

บริการหาและเตรียม Data พร้อมจัดการข้อมูลให้พร้อมใช้ในทุกโจทย์งานข้อมูล
สะดวก ง่าย ช่วยลดภาระงานการทำความสะอาดข้อมูลด้วยบริการของ SUBBRAIN

Data Cleaning

Web Scraping

PDF to Excel

WordPress Website

Services

Data Cleaning

บริการทำความสะอาดชุดข้อมูลให้พร้อมสำหรับใช้งานในทุกโปรเจคไม่ว่าจะงานวิเคราะห์ข้อมูล, สร้างโมเดล ML ไปจนถึง AI โดยขั้นตอนการทำงานจะเริ่มตั้งแต่

 • นำเข้าชุดข้อมูล
 • จัดกลุ่มและรวมชุดข้อมูล
 • จัดการ Missing Data
 • Standardization
 • Normalization
 • จัดการข้อมูล Duplicated
 • ตรวจสอบและปรับปรุง
 • ส่งออกชุดข้อมูลให้ลูกค้า

ข้อมูลที่ดีและถูกต้องจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ของงานด้านข้อมูลที่ดี

Web Scraping

บริการรวบรวมและจัดทำชุดข้อมูลด้วยเทคนิค Web Scraping ช่วยหาข้อมูลสำหรับงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวิเคราะห์ข้อมูล, Model Training และอื่นๆ เพื่อให้โปรเจคดำเนินไปได้สะดวกยิ่งขึ้น

 • รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ตามหัวข้อที่ต้องการ
 • ดึงข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมกับงาน
 • เตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับนำไปใช้งาน

ข้อมูลคือทรัพย์สิน มีมากกว่าย่อมได้เปรียบ

PDF to Excel

บริการแปลงเอกสารจาก PDF ให้อยู่ในรูปแบบตารางพร้อมบันทึกเป็น Excel ช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่อยู่ใน PDF มาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น

 • แปลงเอกสารใบเสนอราคา ใบเสร็จ ใบสั่งซื้อต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบตาราง
 • ข้อมูลมีการจัดการให้พร้อมสำหรับนำไปคำนวณต่อได้ทันที
 • สามารถออกแบบตารางให้ได้ตามความเหมาะสมของงาน
 • มีความถูกต้อง ตรงใจ และปลอดภัยว่าข้อมูลของคุณจะไม่รั่วไหล

จัดรูปแบบข้อมูลได้ตามต้องการ ปลอดภัยและสะดวก

WordPress Website

บริการสร้าง CMS Website สำหรับธุรกิจช่วยให้ธุรกิจของคุณมีตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีบริการ SEO สำหรับทำ Content Marketing เพื่อเพิ่มโอกาสให้ติดอันดับในหน้าค้นหาของ Google

 • Website สามารถลงบทความและจัดการดูแลได้อย่างสะดวก
 • SEO สำหรับทำ Content Marketing
 • รองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณ์ (Responsive)
 • สร้างและออกแบบเว็บไซต์อย่างสวยงามเหมาะกับแต่ละธุรกิจ

Digital Presence คือเรื่องสำคัญของธุรกิจ การมีตัวตนที่ดีและเข้าถึงได้จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าได้อย่างแน่นอน

SBC-Blog

MYnb-Post-2-FeaImg

แรงงานนอกระบบ – Data

ชุดข้อมูล แรงงานนอกระบบ นี้สำรวจและจัดทำขึ้นโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยแรงงานนอกระบบในที่นี้หมายถึงผู้มีงานทำที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง (ต่อ)
MYnb-Post-1-Pic1

Top 100 Youtube (May 2022) – Data

การ วิเคราะห์ข้อมูล นี้ใช้ชุดข้อมูล 100 อันดับช่องยอดนิยมบน Youtube ซึ่งเป็นข้อมูลเมื่อเดือนพฤษภาคม 2022 โดยจัดอันดับตามจำนวนผู้ติดตาม
fish-shaped robot

Microplastics – Robot

นักวิจัยของ Nano Letters - ACS ได้สร้างหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายปลาขึ้นมาเพื่อจัดการ Microplastics ที่กระจัดกระจายไปทั่วในระบบนิเวศน์
skin_humanoid

Living Skin – Robots

การวิจัยของศาสตราจารย์ Shoji Takeuchi แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทาง วิทยาศาสตร์ อีกขั้นในการสร้างหุ่นยนต์
starlink

Starlink – SpaceX

บริการอินเตอร์เน็ตดาวเทียม Starlink นั้นกำลังขยายพื้นที่ให้บริการให้ครอบคลุมทั่วโลก โดยล่าสุดพร้อมให้บริการแล้วใน 32 ประเทศ
googlelogo

Multisearch – Google

การค้นหาข้อมูลผ่าน Google นั้นบางครั้งก็น่าปวดหัวไม่น้อยว่า ซึ่ง Multisearch จะช่วยให้สามารถนำรูปภาพและการคีย์เวิร์ดมาค้นหาร่วมกันได้