PyTorch for Regression

PyTorch เป็น Framework สำหรับทำ Deep Learning Neural Network โมเดลซึ่งเหมาะสำหรับงานที่มีความซับซ้อนไปจนถึงงานด้าน Generative AI ที่ทันสมัย โดยปกติแล้วโมเดลจำพวก DNN นี้ต้องการชุดข้อมูลขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีข้อมูลจำนวนมากเพื่อใช้ในการเรียนรู้ ดังนั้นกับงาน Regression ที่งานไม่ได้มีความซับซ้อนมากนักและมีข้อมูลที่ไม่ได้เยอะมากพอจึงมักใช้ Machine Learning มาจัดการแทนเนื่องจากเทรนได้ไวกว่า ให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างแม่นยำกับโจทย์และปัญหามากกว่าอีกทั้งยังสามารถอธิบายได้ด้วยสมการคณิตศาสตร์ว่าค่าที่ทำนายได้มาอย่างไรอีกด้วย แต่ในบทความนี้จะขอเสนออีกมุมหนึ่งคือการทำ Deep Learning สำหรับ Regression ว่าต้องทำอย่างไร เผื่อในกรณีที่เรามีข้อมูลจำนวนมากและต้องการให้โมเดลมีความสามารถที่กว้างขวางรองรับได้หลายค่ามากขึ้น

Setup Environment

เพื่อความสะดวกในการสาธิตและการทำตาม ผู้เขียนจะทดลองใน Google Colab

โดยเข้ามาดูและทำตามที่ Notebook นี้ได้

เตรียมข้อมูลสำหรับใช้กับ PyTorch

เริ่มจากติดตั้ง Library เพิ่ม 1 ตัวคือ datasets ตัวนี้จะช่วยให้เราจัดการกับชุดข้อมูลง่ายขึ้นไม่ว่าข้อมูลจะมาในรูปแบบใดก็ตาม

สำหรับชุดข้อมูลในที่นี้เราจะใช้ชุดข้อมูลตัวอย่างที่ Colab มีไว้ให้ลองเล่นอยู่แล้ว โดยจะเกี่ยวกับราคากลางของบ้านโดยวิเคราะห์จากฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้แก่ Longitude, Latitude, Housing_median_age, total_rooms, total_bedrooms, population, households, median_income

โหลดข้อมูลเข้า Format ของ Dataset ซึ่งจะเข้าถึงข้อมูลได้ในลักษณะเดียวกับ Dictionary ใน Python (ข้อดีของ Datasets คือใช้จัดการกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ของข้อมูลภาพ
ฟีเจอร์ของเสียง หรืออื่น ๆ)

ส่งชุดข้อมูลเข้า DataLoader ของ PyTorch โดยกำหนด Batch Size อยู่ที่ 64 ขั้นตอนนี้คือการทำให้ชุดข้อมูลถูกโหลดทีละ 64 rows ไม่ได้ถูกโหลดทั้งหมดทีเดียวในขณะที่เทรน

สร้างโมเดล Regression อย่างง่าย

เริ่มจากเลือก device ที่ต้องการจะใช้งาน โดยถ้ามีการ์ดจอที่ใช้งานได้
device จะเป็น cuda แต่ถ้าไม่มีก็จะเป็น cpu

โมเดลจะประกอบด้วย Linear Layers ทั้งหมด 4 ชั้นและมี ReLU Activation Function คั่น

 1. Linear ชั้นแรกทำหน้าที่รับ Input โดยมีขนาดตามฟีเจอร์ของข้อมูลเราคือ 8 และส่ง Output ออกคือ 24
 2. ReLU (Rectified Linear Unit) ช่วยแก้ไขเรื่อง Non-Linear และการที่ Gradient สูญหาย
 3. Linear ชั้นที่สองรับ Input 24 (จากชั้นแรก) และส่ง Output 12 การทำเช่นนี้เพื่อให้ DNN มีการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
 4. Linear ชั้นที่สามรับ Input 12 และส่ง Output 6 
 5. และ Linear ชั้นสุดท้ายรับ Input 6 และส่ง Output 1 หรือก็คือ 1 ค่าที่เราต้องการให้โมเดลทำนายผล

สั่งสร้างโมเดลและส่งไปไว้บน GPU

เรียกใช้งาน Loss Function ที่ต้องการใช้ ซึ่งในที่นี้คือ MSE (Mean Square Error) และเรียกใช้ Optimizer เป็น Adam สำหรับปรับค่า Learning Rate ในการเทรนโมเดลและใช้ Scheduler สำหรับควบคุมการขยับของ Learning

การเทรนโมเดลด้วย PyTorch

การเทรนโมเดลด้วยจะเริ่มจากขั้นตอนดังนี้

 1. กำหนดจำนวน Epoch ที่ต้องการเทรนทั้งหมด
 2. กำหนด Path ที่ต้องการเก็บบันทึกโมเดลที่เทรนแล้ว
 3. กำหนดค่า Best MSE เพื่อไว้ติดตามโมเดลที่ดีที่สุด โดยเริ่มต้นให้กำหนดเป็นค่าว่าง
 4. history สำหรับเก็บผลค่า Loss ขณะวัดผลเผื่อต้องการพล็อตดู
 5. lrs สำหรับเก็บค่า Learning Rate เพื่อดูว่ามันปรับตัวอย่างไรบ้าง
 6. Features เลือกชื่อของคอลัมน์ที่จะใช้เป็น Features ในการเทรน
 7. Target เลือกชื่อของคอลัมน์ที่จะใช้เป็นค่าเป้าหมาย
 8. สร้างลูป ลูปแรกคือกำหนดให้วนตามจำนวน Epoch ที่กำหนด
 9. สั่ง model.train() และสร้างลูปที่ 2 คือลูปสำหรับเทรนกำหนดให้วนในชุดข้อมูลเทรนโดยจะเข้าถึงข้อมูลตามที่เรากำหนดไว้ใน DataLoader จากนั้นเข้าถึงฟีเจอร์และค่าเป้าหมายแล้วส่งให้โมเดลทำการทำนายผลแล้วจึงคำนวณค่า Loss ด้วย Loss Function
 10. สั่ง Optimizer อัปเดทค่าตาม Weights ที่คำนวณได้
 11. Scheduler.step() เพื่อสั่งอัปเดทค่าการขยับ Learning Rate เมื่อจบ 1 Epoch
 12. สร้างเงื่อนไขสำหรับบันทึก Model, Optimizer, Loss, Epoch เพื่อเก็บเป็น Checkpoint ไว้เรียกใช้งานภายหลังหรือใช้ในการเทรนต่อ โดยเงื่อนไขการบันทึกคือบันทึกเมื่อ Loss มีค่าน้อยลง (ผลลัพธ์ดีขึ้นเท่านั้น) ไม่จำเป็นต้องบันทึกทุกครั้งเสมอไป

การวัดผลโมเดลจะทำเมื่อเทรนจบทุก ๆ 1 Epoch โดยใช้คำสั่ง model.eval() และตามด้วยลูปดังนี้

 1. สร้างลูปที่เข้าถึงข้อมูล Test Dataloader
 2. เข้าถึง Features และ Target
 3. ส่ง Features ให้โมเดลทำนายค่า
 4. วัดผลด้วย Loss Function
 5. เก็บค่าในแต่ละ Batch ที่คำนวณได้ไว้ในตัวแปรเพื่อให้ค่าครบทั้งชุดข้อมูล
 6. history.append สำหรับเก็บค่า MSE ที่ได้ตอนทำ Validation

การโหลด Checkpoint ทำได้โดย

 1. ประกาศสร้างโมเดลดังในขั้นตอนสร้างโมเดลข้างต้น
 2. ใช้คำสั่ง torch.load(PATH TO CHECKPOINT) เพื่อโหลด Weights ของโมเดล, Optimizer, และอื่น ๆ ที่บันทึกไว้
 3. การโหลด Weights ใส่โมเดลใช้ model.load_state_dict() และผ่านค่า Weights ใน Checkpoint เข้าไป
 4. Optimizer ก็ทำเช่นเดียวกันกับโมเดล
 5. Scheduler สามารถลองปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดูได้ โดยเรียกใช้หลังจากโหลด Weights ใส่ Optimizer แล้ว

ตัวอย่างการทำนายผล

จะเห็นว่าค่าที่ทำนายได้กับค่าเฉลยยังห่างกันอยู่มาก (Loss ยังสูง) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเดลจำเป็นต้องมีข้อมูลมากขึ้น หรืออาจต้องเทรนมากขึ้น มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับข้อมูลมากขึ้น ไปจนถึงการจัดเตรียมข้อมูล

ติดตามบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ SBC Blog

LINE OA: SUBBRAIN

Facebook: SUBBRAIN

Categories: Data&IT