Few-shot learning

Few-shot learning คือหนึ่งในวิธีการเรียนรู้ของโมเดล Deep Learning โดยจะบอกตัวอย่างของข้อมูลที่เราต้องการจำแนกเพียงแค่ไม่กี่ตัวอย่างเท่านั้น

LoRA – AI

Low-Rank Adaption หรือ LoRA คืออีกหนึ่งเทคนิคในการทำ Downstream Tasks สำหรับ Large Language Models (LLMs) จุดเด่นคือการประหยัดหน่วยความจำ

Loss Function – AI

Loss Function (หรือบางครั้งเรียกว่า Cost Function, Error Function) หากกล่าวสั้น ๆ คือค่าหนึ่งในการฝึกสอนโมเดลที่จะต้องทำให้ลดลงให้มากที่สุด

Zero-Shot Learning – AI

Zero-Shot Learning คือเทคนิคที่ทำให้ AI สามารถตอบหรือทำนายผลลัพธ์กับคำถามหรือโจทย์ปัญหาที่ AI ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ สิ่งนี้เป็นวิธีการเรียนรู้

Generative Search – AI

Generative AI-Powered Search Experience (SGE) เริ่มมีการทดลองให้บริการมาแล้วเกือบ 3 เดือนในต่างประเทศ (ในประเทศไทยยังไม่มีให้ทดลอง) การจะใช้งานฟีเจอร์นี้ของกูเกิ้ลสามารถไปที่ https://labs.google/ และเลื่อนลงไปตรง Google Search และกด Get Started (แต่ตอนนี้ของไทยยังไม่ได้) ฉะนั้นมาทำความรู้จักฟีเจอร์และความสามารถของมันกันก่อนว่าทำอะไรได้บ้าง 1. AI-Generated Responses คำตอบหรือคำจำกัดความของเรื่องที่เราค้นหาเป็นฟีเจอร์สำหรับสร้างคำตอบหรือคำจำกัดความของเรื่องที่เราค้นหาเพื่อให้เราสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ได้มากขึ้น และฟีเจอร์นี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ และมีการแสดงภาพหรือแผนภูมิประกอบการอธิบายอีกด้วย โดยจะพัฒนาให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ในภายหลัง ที่มา: https://blog.google/products/search/google-search-generative-ai-learning-features/ 2. AI Overviews สำหรับทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Coding มากยิ่งขึ้นฟีเจอร์นี้จะช่วยค้นหาหรือสร้างคำตอบของคำถามแบบ How to … ได้ มีการแนะนำโค้ดสั้น ๆ สำหรับงานทั่วไปได้ และด้วยฟีเจอร์ใหม่โค้ดที่แสดงผลจะมีการไฮไลท์ มีสี Read more…

Regression – DNN

PyTorch คือ Framework สำหรับทำ Deep Learning Neural Network ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับงานด้านรูปภาพ เสียง ข้อความ แต่ในวันนี้จะลองทำกับ Regression

ChatGPT – AI

หนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์และสร้างควาประหลาดใจให้กับชาวโลก ChatGPT ในบทความนี้จะกล่าวถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้งานที่ควรทราบไว้

Extract Audio from Video – Data

วิธีการดึงเสียงออกจากวิดีโอด้วย Python โดยประมวลผลแบบ In-Memory ไม่ต้องบันทึกไฟล์ลงเครื่องเพื่อความสะดวกในการใช้งานกับระบบ

Image Inpainting – AI

Inpainting คือการเพิ่มวัตถุหรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในรูปที่เรามีอยู่เดิมเช่น ต้องการเปลี่ยนจากหมาเป็นหุ่นยนต์ที่กำลังนั่ง