จุดคุ้มทุน คือ รายรับ = รายจ่าย

“Download Excel Template สำหรับคำนวณ Break-Even Point ได้เลย”

จุดคุ้มทุน คือ รายรับ = รายจ่าย
.
รายรับ คือ ปริมาณขาย x ราคา
รายจ่าย คือ รายจ่ายคงที่ + รายจ่ายแปรผันต่อชิ้น x จำนวนชิ้นสินค้าที่ผลิต
.
ซึ่งก็คือจุดที่กิจการ
ไม่มีผลกำไรหรือขาดทุนนั่นเอง
วิธีคิดจุดคุ้มทุน
.
อยากรู้ว่าต้อง…ขายกี่ชิ้น…ถึงจะคุ้มทุน?
.
จุดคุ้มทุน (หน่วยขายที่คุ้มทุน) =
ต้นทุนคงที่ / ราคาขายต่อหน่วย-ต้นทุนผันแปรต่อหน่อย
.
อยากรู้ว่าต้องการขายชิ้นละ…ราคาเท่าไร…ถึงจะคุ้มทุน?
.
จุดคุ้มทุน (ยอดขายที่คุ้มทุน) =
หน่วยขายที่คุ้มทุน x ราคาขายต่อหน่วย หรือ
ต้นทุนคงที/อัตรากำไรส่วนเกิน
.
การหาจุดคุ้มทุนเป็นการวางแผน
การทำกำไรจากการดำเนินงาน
ของธุรกิจโดยมองที่ราคาขาย
ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร
.
โดยหากต้องการให้มีจุดคุ้มทุนที่ต่ำลง
เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ทำกำไรก็สามารถทำได้โดย
.
เพิ่มราคาขายหรือลดต้นทุนผันแปร
และต้นทุนคงที่ลง
.
ซึ่งการใช้การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
จำเป็นมากๆ ในการวางแผน
การขายสินค้าหรือบริการ
.
จะขายสินค้ากี่ชิ้น ราคากี่บาท
จะให้บริการกี่ครั้ง ราคากี่บาท
.
ก็ต้องหา…จุดคุ้มทุน…ครับ
ไม่งั้นบอกเลยว่าจาก…
.
“จุดคุ้มทุน”…จะกลายเป็น
“จุดคุ้มคลั่ง…เอาง่ายๆ
.
รีบศึกษาด่วนครับ
เรื่องนี้อย่าชะล่าใจ
เจ๊งมาเยอะแล้วครับ
ธุรกิจที่ขายมาแบบ
.
ไม่รู้…จุดคุ้มทุน…

5345079

Important people in Digital Era

Digital Era หรือยุคดิจิทัลนั้น คือสิ่งที่โลกของเรากำลังให้ความสำคัญทั้งในด้านธุรกิจการทำงาน ด้านสาธารณูปโภคไปจนถึงการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่วๆไป ดิจิทัลที่ว่านี้เป็นการเรียกรวมๆของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยให้ชีวิตของผู้คนสะดวกสบายยิ่งขึ้นและสนองความต้องการของมนุษย์ในแบบใหม่ๆอีกด้วย โดยสิ่งที่คนส่วนมากเข้าถึงและใช้กันเป็นประจำในชีวิตประจำวันก็คือโซเชียลมีเดีย(Social Media)
Line_Dialog

How to Create LINE Chat Bot with Dialogflow

Chat Bot คือ โปรแกรมโต้ตอบสนทนาแบบอัตโนมัติ โดยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากสำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล เพราะว่ามันสามารถเป็นช่องทางให้ลูกค้าค้นหาบริษัทของเราพบ
Up_and_Cross_Sell

Data Analytics Use Cases in Business (1)

ในการทำธุรกิจนั้นจำเป็นต้องมีกลยุทธ์เข้ามาช่วยเสมอ โดย Up and Cross Selling เป็นกลยุทธ์การเสนอขายสินค้าและบริการที่จะช่วยให้ธุรกิจมียอดขายเพิ่มได้วิธีหนึ่ง

ติดตาม SUBBRAIN ได้ที่นี่

Categories: Business