จุดคุ้มทุน คือ รายรับ = รายจ่าย

“Download Excel Template สำหรับคำนวณ Break-Even Point ได้เลย”

จุดคุ้มทุน คือ รายรับ = รายจ่าย
.
รายรับ คือ ปริมาณขาย x ราคา
รายจ่าย คือ รายจ่ายคงที่ + รายจ่ายแปรผันต่อชิ้น x จำนวนชิ้นสินค้าที่ผลิต
.
ซึ่งก็คือจุดที่กิจการ
ไม่มีผลกำไรหรือขาดทุนนั่นเอง
วิธีคิดจุดคุ้มทุน
.
อยากรู้ว่าต้อง…ขายกี่ชิ้น…ถึงจะคุ้มทุน?
.
จุดคุ้มทุน (หน่วยขายที่คุ้มทุน) =
ต้นทุนคงที่ / ราคาขายต่อหน่วย-ต้นทุนผันแปรต่อหน่อย
.
อยากรู้ว่าต้องการขายชิ้นละ…ราคาเท่าไร…ถึงจะคุ้มทุน?
.
จุดคุ้มทุน (ยอดขายที่คุ้มทุน) =
หน่วยขายที่คุ้มทุน x ราคาขายต่อหน่วย หรือ
ต้นทุนคงที/อัตรากำไรส่วนเกิน
.
การหาจุดคุ้มทุนเป็นการวางแผน
การทำกำไรจากการดำเนินงาน
ของธุรกิจโดยมองที่ราคาขาย
ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร
.
โดยหากต้องการให้มีจุดคุ้มทุนที่ต่ำลง
เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ทำกำไรก็สามารถทำได้โดย
.
เพิ่มราคาขายหรือลดต้นทุนผันแปร
และต้นทุนคงที่ลง
.
ซึ่งการใช้การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
จำเป็นมากๆ ในการวางแผน
การขายสินค้าหรือบริการ
.
จะขายสินค้ากี่ชิ้น ราคากี่บาท
จะให้บริการกี่ครั้ง ราคากี่บาท
.
ก็ต้องหา…จุดคุ้มทุน…ครับ
ไม่งั้นบอกเลยว่าจาก…
.
“จุดคุ้มทุน”…จะกลายเป็น
“จุดคุ้มคลั่ง…เอาง่ายๆ
.
รีบศึกษาด่วนครับ
เรื่องนี้อย่าชะล่าใจ
เจ๊งมาเยอะแล้วครับ
ธุรกิจที่ขายมาแบบ
.
ไม่รู้…จุดคุ้มทุน…

nuro-product-r2-01

Nuro – Deliveries

Nuro ได้รับอนุญาตให้ทำการขนส่งของแบบไร้คนขับใน California แล้ว ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการเก็บเงินนิวโรก็ได้รับอนุญาตแล้วเช่นกัน
5G_Cover

5G – Qualcomm

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Qualcomm กล่าวว่าอาจจะร่วมมือกับบริษัทผู้ให้บริการ และบริษัทอุปกรณ์โทรคมนาคมมากกว่า 30 รายที่ตั้งใจจะใช้ 5G
Joby_Aviation_1

Flying Cars – Joby Aviation

Flying Cars นี้คิดค้นโดยบริษัท Joby Aviation มีจุดเริ่มต้นจากความคิดของ Bevirt ที่อยากให้มีเครื่องบินที่สามารถบินขึ้งลงได้เหมือนเฮลิคอปเตอร์

ติดตาม SUBBRAIN ได้ที่นี่

Categories: Business