What Is Digital Business?

ธุรกิจยุคดิจิตอล คืออะไร ? Digital Business คำศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการธุรกิจยุคปัจจุบันซึ่งมีการพูดถึงมาสักระยะหนึ่งแล้ว ในบทความนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับ Digital Business ว่าคืออะไร

ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องธุรกิจแบบดิจิตอลนั้นมาทำความรู้จักคำว่าธุรกิจกันแบบคร่าวๆก่อน ธุรกิจคือการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายๆเรื่องที่เชื่อมโยงกันโดยมีกิจกรรมหลักคือผลิตสินค้าหรือบริการและแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจขึ้น โดยธุรกิจมีเป้า-หมายคือผลตอบแทน กำไรจากการขายสินค้าหรือบริการและผลประโยชน์ต่างๆ หลักการสำคัญคือ “ทำให้เขาเชื่อแล้วเก็บเงินเข้ากระเป๋า

Digital Business Meaning

Digital Business คือการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาพัฒนาธุรกิจที่ทำอยู่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆแต่จุดประสงค์หลักๆก็คือการหาทางเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจนั่นเอง เช่น การนำ Application มาช่วยในการเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ที่ชอบใช้ smart phone,การสร้างช่องทางขายผ่านสื่อ Social mediaต่างๆและการทำโฆษณารวมไปถึงการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าในแบบ online เป็นต้น ภาพรวมของ Digital Business คือการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่มีอยู่แบบเดิมให้เป็นธุรกิจแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

Transform Into Digital

การเปลี่ยนแปลงธุรกิจจากแบบเดิมไปสู่ Digital Business ทำอย่างไร?

เริ่มต้นจากการสร้างช่องทางใน social media เพื่อนำธุรกิจจาก offline ไปสู่ online platform

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับผู้บริโภคยุคใหม่มากยิ่งขึ้น เช่นการ ทำการตลาดยุคดิจิตอล ให้ผู้บริโภคมีพลังในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการให้รับรู้ได้ครบรอบด้าน สร้างความน่าเชื่อถือในbrandให้มากยิ่งขึ้น เพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างภาพลักษณ์ทำให้ผู้บริโภครู้สึกได้รับการยกระดับเมื่อใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ

พัฒนาสินค้าและบริการให้มีความคิดที่แตกต่าง สร้างสรรค์ ไม่ซ้ำใคร ตรงนี้จะทำให้สินค้าหรือบริการมีความเป็น Innovation มากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการอะไรใหม่ๆที่มีประโยชน์กับชีวิตได้มากยิ่งขึ้น

สร้าง facility ที่มีความรวดเร็ว ว่องไวให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นอย่างเช่น ช่องทางการสั่งซื้อ,จัดส่งรับสินค้า,การชำระเงิน เป็นต้น ทุกอย่างควรสะดวก ง่ายและรวดเร็ว

มีระบบการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคเพื่อนำไปปรับปรุงและใช้วิเคราะห์แนวทางในการดำเนินธุรกิจในภายภาคหน้า ตรงนี้จะต้องใช้เทคโนโลยีในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเอง

ดังนั้นความสำคัญของ Digital Business ก็คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจที่เป็นอยู่แบบเดิมให้มีความทันสมัย,online สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้ทันท่วงที เพิ่มยอดขายและลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ ดูบทความที่เกี่ยวข้อง Important people in Digital Era เเละดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page Subbrain

ติดตาม SUBBRAIN ได้ที่นี่

Categories: Business