Business Intelligence คืออะไร

ความชาญฉลาดทางธุรกิจ Business Intelligence (BI) สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อนานมาเเล้ว ซึ่งคอนเซปต์ของมันคือการจัดการกับข้อมูลที่องค์กรหรือธุรกิจนั้น ๆ ถือครองอยู่ เพื่อให้การทำงานในส่วนต่างๆ ของระบบธุรกิจเป็นไปได้ง่ายขึ้น เเละช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานลงอีกด้วย ทว่าปัจจุบันนี้มันสามารถทำได้มากกว่านั้น Modern BI สามารถช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลทำได้รวดเร็วขึ้น นำเสนอเป็น Visualization ที่สวยงามเเละเข้าใจได้ง่ายกว่าเมื่อก่อน มีระบบ Interactive ต่าง ๆ ที่ทำให้ดูข้อมูลได้ดีขึ้นไปจนถึงการตัดสินใจทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมจากการ predict ชุดข้อมูลต่าง ๆ ที่มี ซึ่งที่กล่าวมามันคือ software ที่ทำหน้าที่หน้านำข้อมูลไปจัดทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ แสดงความสัมพันธ์ และทำนายผลลัพธ์ของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ตรงตามความต้องการขององค์กร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์นั่นเอง

What does Business Intelligence consist of?

โปรเเกรม BI เกิดขึ้นจากผสมผสาน business analytics, data mining, data visualization, data tools and infrastructure เข้าด้วยกันเเละนำโมเดลที่ได้ไปฝึกจนสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้อย่างเเม่นยำเพื่อให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างดียิ่งขึ้น องค์ประกอบมีดังนี้

  • Data Warehouse คือ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร รูปแบบข้อมูลที่ได้มาจำเป็นต้องทำ data preparation เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
  • Data Mart คือ คลังข้อมูลขนาดเล็กมีการเก็บข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง เช่น เก็บข้อมูลส่วนของการเงิน ส่วนของสินค้าคงคลัง ส่วนของการขาย เป็นต้น ซึ่งทำให้การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ เเละจัดการข้อมูลทำได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
  • Data Mining คือ การนำคลังข้อมูลหลักมาประมวลผลใหม่ แสดงเฉพาะสิ่งที่สนใจโดยกระบวนการในการดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูลจะมีสูตรทางธุรกิจ Business Formula และเงื่อนไขต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น เป็นแผนภูมิในการตัดสินใจ Decision Trees เป็นต้น
  • Operations Research & Numerical Methods คือ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  • On-Line Analytical Processing – OLAP เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในหลายมิติ แบบประมวลผลทันทีที่ป้อนข้อมูลเข้าไป คือ การสืบค้นข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเลือกผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของตารางหรือกราฟ อันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองหลากหลายมิติ Multi-Dimensional โดยที่ผู้ใช้สามารถที่จะดูข้อมูลแบบเชิงลึกได้ตามต้องการ
  • Search & Report คือ ระบบสืบค้น และการเเสดงผลการวิเคราะห์ให้เข้าใจ

How does it works?

ธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ นั้นมีทั้งปัญหาเเละเป้าหมายที่ต้องหาวิธีการในการเเก้เเละคำตอบมากมาย เพื่อที่จะตอบคำถามเหล่านี้ จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากทุกเเหล่งเท่าที่เป็นไปได้เเละกำหนดวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมาย ในด้านเทคนิคข้อมูลดิบจะถูกรวบรวมจากกิจกรรมของธุรกิจ ประมวลผลข้อมูลแล้วจัดเก็บในคลังข้อมูล เมื่อจัดเก็บแล้วผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเริ่มกระบวนการวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามทางธุรกิจ

Conclusion

สรุปได้ว่า BI คือ software ที่ทำหน้าที่จัดการกับข้อมูลที่มีอยู่ภายในองค์กรเเละการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากภายนอกเข้ามาในกระบวนการวิเคราะห์ทำงานเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้นของธุรกิจต่าง ๆ

เเหล่งที่มา mindphptableau, TOP 15 BI Tools

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ SBC-BLOG และ Facebook page Subbrain

ติดตาม SUBBRAIN ได้ที่นี่