Relationship between Data & Business

Important of data and business ข้อมูลเเละธุรกิจ เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่แรกเริ่มการที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรก็ตามนั้นจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์อันได้แก่ผลิตอะไร ผลิตอย่างไร ผลิตเพื่อใคร การที่เราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้จำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลว่าสินค้าหรือบริการอะไรที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในสังคมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการผลิตและข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย หากเริ่มต้นทำธุรกิจโดยที่ไม่ศึกษาหาข้อมูลใดๆในยุคนี้ย่อมมีโอกาสที่จะต้องปิดกิจการสูงเนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การแข่งขันระหว่างผู้ค้ามีมากขึ้น ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการซื้อสินค้าหรือบริการเพิ่มมากขึ้น วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คน แต่ถ้าได้ทำการค้นหาข้อมูลและนำมาวิเคราะห์อย่างถูกวิธี จะสามารถตอบโจทย์การผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ต้องการ ณ ขณะนั้นได้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจมีโอกาสที่จะอยู่รอดสูงอย่างแน่นอน

Paper vs Digital

ความแตกต่างของข้อมูลในยุคปัจจุบันกับยุคเก่าจะมีความแตกต่างกันในปริมาณของข้อมูลและรูปแบบที่ต่างไปจากเดิมอันเนื่องมากจากวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป การเก็บข้อมูลนั้นเมื่อก่อนจะต้องทำแบบสอบถาม ส่งอีเมล์ สุ่มโทรศัพท์ไปหาคนอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งวิธีเหล่านั้นล้วนแล้วใช้เวลานานในและเก็บข้อมูลได้น้อยมากรวมถึงใช้ต้นทุนและบุคคลากรตรงส่วนนี้เยอะอีกด้วย ดังนั้นจึงได้เกิดวิธีการใหม่ขึ้นมาซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้คนในปัจจุบันที่อยู่กับ internet , social media และสื่อต่างๆอีกมากมายอันเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้เป็นจำนวนมากทั้งที่เป็นข้อมูลที่จำเป็นกับธุรกิจและไม่จำเป็นหากเราสามารถดึงเอาข้อมูลที่มีความจำเป็นออกมาจากข้อมูลจำนวนมหาศาลเหล่านั้นได้จะทำให้มีข้อมูลจำนวนมากอยู่ในมือโดยที่ไม่ต้องค่อยๆหาและเก็บรวบรวมข้อมูลอีกต่อไปรวมถึงสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่กล่าวไปนั้นถูกเรียกว่า laundry list ส่วนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้คือ Big Data ซึ่งจะเป็นชุดข้อมูลจำนวนมากที่สามารถนำมาต่อยอดทางธุรกิจได้แต่การที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้นั้นจำเป็นที่จะต้องผ่านวิธีการต่างๆทางข้อมูลก่อนจึงจะสามารถสรุปผลออกมาใช้ได้ 

Database คือการสร้างฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรืออาจจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจเอาไว้เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ต่อไป มีความสำคัญคือทำให้องค์กรนั้นๆมีข้อมูลเพื่อนำไปใช้มากขึ้น ลดความเสี่ยงจากการที่ไม่รู้หรือคาดเดาไม่ได้เพราะไม่มีข้อมูล

Data Mining คือการทำเหมืองข้อมูล หลังจากที่มีชุดข้อมูลจำนวนมากในกำมือแล้วทว่ายังไม่รู้ว่าอันไหนคือข้อมูลที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นจึงเกิดวิธีการนี้ขึ้นเพื่อที่จะคัดเอาแต่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ มีความสำคัญคือทำให้องค์กรมีข้อมูลที่ดีเหมาะแก่การนำไปสร้างแผนการตลาดต่างๆมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการขายข้อมูลที่จำเป็นได้อีกด้วย

Data Analysis คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่มีอยู่ ซึ่งวิธีการวิเคราะห์นั้นมีรูปแบบหลากหลาย ขั้นตอนนี้สำคัญมากกับการทำธุรกิจในปัจจุบันสามารถนำมาทำได้หลายอย่าง เช่น การจัดกลุ่มผู้บริโภคออกเป็นหลายๆกลุ่มจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และเกณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะจัดสรรสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมตรงตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น การประเภทสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ การสรุปผลพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละรายเพื่อนำไปสู่การสร้างข้อเสนอ โปรโมชั่นหรือโฆษณาต่างๆที่ตรงใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการและการนำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้สนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดมากขึ้นอีกด้วย เรียกรวมๆว่าเป็นวิธีการลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น

Conclusion

Big Dataจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบันเพราะจะช่วยให้มีแผนการขาย  แผนการตลาดที่ตรงใจผู้บริโภคมากขึ้น ลดความเสี่ยงจากความไม่รู้ ขยายโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มความ น่าเชื่อถือให้กับองค์กรได้รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอีกด้วย

“ความเสี่ยงคือความไม่รู้และความรอบรู้คือขุมทรัพย์

“The risk is ignorance and omniscience is a treasure”

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ Consulting & Business เเละ Facebook Page Subbrain

ติดตาม SUBBRAIN ได้ที่นี่