SWOT ฟรี Template และวิธีการวิเคราะห์เบื้องต้น

จากประสบการณ์ที่เห็นธุรกิจและคุยกับเจ้าของกิจการมาหลายแห่ง หลายธุรกิจไม่เคยวิเคราะห์ “SWOT” ของตัวเองเลย ซึ่งถือว่าแปลกมากและเสี่ยงมาก เพราะการบริหารจัดการและทำธุรกิจของตนเองโดยไม่รู้ถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของธุรกิจตัวเองนั้นเป็นอย่างไร การวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจนั้นไม่ว่าการเงิน การลงทุน การตลาด การขายการพนักงานและทั้งหมดที่เกี่ยวกับธุรกิจล้วนเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ SWOT ทั้งสิ้น
  • ธุรกิจจะใช้ “จุดแข็ง” อย่างไรให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจ
  • ธุรกิจจะแก้ “จุดอ่อน” อย่างไรให้มีผลเสียต่อธุรกิจให้น้อยที่สุด
  • ธุรกิจจะใช้ “โอกาส” อย่างไรให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจ
  • ธุรกิจจะจัดการกับ “อุปสรรค” อย่างไรให้ส่งผลกระทบกับธุรกิจน้อยที่สุด
ivan-diaz-vED-G-klEjo-unsplash

Machine Learning – Kaggle

การเริ่มต้นโปรเจค Machine Learning นั้นควรเริ่มจากอะไร และมีขั้นตอนหลัก ๆ อะไรบ้าง มาเรียนรู้ไปพร้อมกันด้วยการแข่งขันใน Kaggle
Google_Crop_Robot_1

Google – Crop Inspecting Robot

Google เปิดเผยโครงการ Crop-Inspecting Robot สำหรับตรวจสอบพืชผลทางการเกษตร และวิเคราะห์พันธุ์พืช หวังให้การเกษตรก้าวข้ามการทำไร่แบบเดิม ๆ
googlelogo

Features Update – Google Workspace

Google Workspace (ชื่อเดิมคือ G-Suite) อัปเดท 12 ฟีเจอร์ใหม่ในการทำงานร่วมกันบน Docs, Sheets ให้มีความสามารถในการใช้งานพร้อมกันที่ดีขึ้น

ติดตาม SUBBRAIN ได้ที่นี่

Categories: Business