SWOT ฟรี Template และวิธีการวิเคราะห์เบื้องต้น

จากประสบการณ์ที่เห็นธุรกิจและคุยกับเจ้าของกิจการมาหลายแห่ง หลายธุรกิจไม่เคยวิเคราะห์ “SWOT” ของตัวเองเลย ซึ่งถือว่าแปลกมากและเสี่ยงมาก เพราะการบริหารจัดการและทำธุรกิจของตนเองโดยไม่รู้ถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของธุรกิจตัวเองนั้นเป็นอย่างไร การวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจนั้นไม่ว่าการเงิน การลงทุน การตลาด การขายการพนักงานและทั้งหมดที่เกี่ยวกับธุรกิจล้วนเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ SWOT ทั้งสิ้น
  • ธุรกิจจะใช้ “จุดแข็ง” อย่างไรให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจ
  • ธุรกิจจะแก้ “จุดอ่อน” อย่างไรให้มีผลเสียต่อธุรกิจให้น้อยที่สุด
  • ธุรกิจจะใช้ “โอกาส” อย่างไรให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจ
  • ธุรกิจจะจัดการกับ “อุปสรรค” อย่างไรให้ส่งผลกระทบกับธุรกิจน้อยที่สุด
starlink

Starlink – SpaceX

บริการอินเตอร์เน็ตดาวเทียม Starlink นั้นกำลังขยายพื้นที่ให้บริการให้ครอบคลุมทั่วโลก โดยล่าสุดพร้อมให้บริการแล้วใน 32 ประเทศ
AlphaFold

AlphaFold – DeepMind

ชุดข้อมูลของ AlphaFold โดย DeepMind ปล่อยให้นักวิจัย แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจศึกษาดาวน์โหลดไปใช้งานได้แล้ว ซึ่งมีข้อมูลโครงสร้างโปรตีน
PLC_Template

PLC – SBC

Product Life Cycle วงจรของสินค้าหรือบริการของธุรกิจ ที่จะเป็นตัวบอกว่าควรกำหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก เชิงรับอย่างไร

ติดตาม SUBBRAIN ได้ที่นี่

Categories: Business