History

คำนี้เป็นที่พูดถึงกันมากในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นแวดวงธุรกิจ , อาชีพการงาน , เทคโนโลยี ว่ากันว่าอาชีพทำเกี่ยวกับ Data science นี้มีค่าจ้างต่อเดือนที่สูงมากๆและยังเป็นตำแหน่งงานที่ขาดแคลนมีความต้องการงานตรงนี้มากอีกด้วยซึ่งในประเทศไทยอาชีพนี้ก็เริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นรวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นที่แพร่หลายในประเทศของเรานักด้วยจุดที่ว่าอาชีพนี้ได้รับเงินเดือนที่สูง หางานง่ายและเป็นที่ต้องการ หลายๆคนจึงเริ่มให้ความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ Data Science เริ่มต้น ต้องทำอย่างไร อ่านจากตรงไหน เรียนรู้อะไรก่อนและที่สำคัญคือ Data Science นี้คืออะไรกันแน่

What is Data Science

Data Science เริ่มต้น โดยศึกษาประวัติว่าสิ่งนี้คืออะไรกันก่อน คำนี้เพิ่งจะเป็นที่รู้จักในช่วงปี ค..2000 ตอนต้นแต่ทว่า DS (ขอย่อ Data Science) ได้เริ่มคิดค้นมาตั้งแต่สมัย ค..1962 โดย Mr. John W. Turkey และพัฒนาต่อมาโดยนักคิดค้นท่านอื่นๆเรื่อยๆโดย Data Science คือ วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้ได้อย่างเกิด ประโยชน์สูงสุด ผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์, สถิติ, อัลกอริทึมและเทคโนโลยีบุคคลที่ทำงานส่วนนี้จะเรียกว่า Data Scientist บทบาทหน้าที่และความสำคัญของอาชีพนี้ส่วนมากจะอยู่ในวงการธุรกิจเช่น การสร้างแผนธุรกิจ , แผนการตลาดหรือสิ่งต่างๆที่สามารถสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดด้วยการใช้ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการแล้ว

Data Science component

องค์ประกอบของศาสตร์ Data Science ได้แก่ ความรู้ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสถิติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกกับพีชคณิต,อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมต่างๆและความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจกับเศรษฐศาสตร์ในระดับปานกลาง สามอย่างที่กล่าวมานี้รวมกันเป็น Data Science ดังนั้นถ้าอยากจะทำสิ่งนี้เป็นก็จะต้องศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบพวกนี้ให้เข้าใจก่อน

การเริ่มต้นศึกษา Data Science หากไม่ได้เรียนในระดับมหาลัยหรือต้องการศึกษาด้วยตนเองสามารถเริ่มต้นศึกษาได้ดังนี้

ศึกษาเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมโดยภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็น python และ R Programing

เรียนรู้สถิติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นadvanceรวมถึงศึกษาพีชคณิต

ศึกษา Numpy , Pandas , Matplotlib พวกนี้คือ software ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล

เรียนรู้การทำ Machine learning

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้

หากศึกษาตามขั้นตอน 5 ข้อนี้อย่างละเอียดแล้วจะต้องทดลองปฏิบัติและใช้งานจริงบ่อยๆด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงโดยสามารถศึกษาได้จาก หนังสือของต่างชาติ บทความ ต่างประเทศและ MOOC ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ สุดท้ายอย่าลืมที่จะลงมือทำอย่างจริงจัง พบกันในตอนถัดไปครับ!! สนใจข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ Facebook page Subbrain 

ติดตาม SUBBRAIN ได้ที่นี่

Categories: Data&IT