What is Digital Marketing?

จากที่เคยกล่าวถึงธุรกิจดิจิทัลไปในบทความก่อนนั้นวันนี้จะมาพูดถึง Digital Marketing กัน โดยการตลาดดิจิทัลเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากของธุรกิจในยุค 4.0 เนื่องจากช่องทางในการรับรู้ข่าวสารหรือการเข้าถึงสินค้า และบริการต่าง ๆ ของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ฉะนั้นคำว่าการตลาดดิจิทัลก็คือการสื่อสารระหว่างแบรนด์ไปยังลูกค้าผ่านช่องทางใหม่ ๆ ด้วยวิธีการเข้าถึงลูกค้าที่ดีกว่าเดิม

Digital Marketing ทำอย่างไร?

เริ่มต้นกันที่หลักการ โดยการตลาดยุคใหม่จะต้องเข้าถึงลูกค้าด้วยการตลาดแบบยินยอม (permission marketing) กล่าวคือเป็นการให้ลูกค้าเป็นผู้เลือกแบรนด์ และเข้าถึงด้วยตนเอง ซึ่งแบรนด์จะต้องวางตัวเป็นมิตรมากกว่าความต้องการขายเพียงอย่างเดียวรวมถึงการทำให้เห็นความแตกต่างกับหลักการที่ชัดเจนของแบรนด์นั้นจริง ๆ เพื่อไม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นการสร้างภาพ เพื่อให้เห็นภาพชัดมาต่อกันที่วิธีทำการตลาดดิจิทัล โดยวิธีการดั้งเดิมของการตลาดมักเริ่มที่ segmentation เพื่อแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่ม ๆ จากนั้นจึงกำหนด targeting เพื่อให้ง่ายต่อการวาง positioning และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม จากนั้นจึงทำการบุกเข้าหาลูกค้า ซึ่งแท้จริงแล้วการตลาดแบบนี้เกิดจากความคิดของแบรนด์เพียงฝ่ายเดียวอีกทั้งยังให้ความรู้สึกรุกล้ำแก่ลูกค้าด้วย ดังนั้นการทำการตลาดแบบใหม่นี้ควรเริ่มจากการแทรกซึมเข้าไปใน social media หรือ platform ต่าง ๆ เสียก่อนแล้วให้กลุ่มลูกค้าเลือกที่จะเข้ามาดูเองจากนั้นจึงประเมินความสนใจของลูกค้า และตามด้วยหลักการตลาดแบบดั้งเดิม (พูดให้ง่าย ๆ คือสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วให้ลูกค้าเป็นผู้เข้าหาเองแล้วค่อยตามติดลูกค้าที่มีความต้องการซื้อหรือมีแนวโน้มที่จะซื้อ) โดยตัวตนที่ว่านี้ควรมีลักษณะเป็น Community หรือการเป็นชุมชนบนโลกออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์ได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูล ข่าวสารบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบริการของแบรนด์นั้น ๆ และควรเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยแชร์ประสบการณ์กันรวมถึงการมีอีเว้นท์ต่าง ๆ ให้ผู้คนบนโลกออนไลน์ได้ร่วมสนุก และท้ายที่สุดคือเรื่องของราคากับวิธีการชำระเงินควรมีความยืดหยุ่นของราคา และมีช่องทางการชำระเงินกับรูปแบบการรับชำระที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด

Conclusion

สรุปการตลาดดิจิทัลก็คือการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับลูกค้า โดยให้ลูกค้าเป็นผู้ยินยอม และเลือกที่จะเข้าถึงแบรนด์ด้วยตัวเองส่วนแบรนด์นั้นต้องสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ตามด้วยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม รวมถึงต้องหมั่นให้กลุ่มลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์นั่นเอง แต่ทั้งนี้การตลาดแบบเดิมก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูล การหา insight ต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญของ Digital Marketing เช่นกัน

อ่านบทความอื่นได้ที่ SBC-Blog เเละ Facebook page Subbrain

ติดตาม SUBBRAIN ได้ที่นี่