SEER (SElf supERvised) ปัญญาประดิษฐ์ตัวใหม่
ที่สามารถเรียนรู้รูปภาพนับพันล้านรูปได้ด้วยตัวเอง

ปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้มีแนวคิดหลักคือ การทำให้ AI มีความคิดความรู้พื้นฐานในระดับที่เรียกได้ว่ามีสามัญสำนึก สามารถที่จะแยกแยะสิ่งต่าง ๆ และทำการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งหมด ซึ่ง SEER นั้นถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ไลบารี่ Open-Sourcing VISSL โดยมันสามารถที่จะแยกแยะรูปภาพนับพันล้านรูปบน Instagram (รูปที่ตั้งเป็นสาธารณะ) ได้ด้วยตนเองแบบไม่ต้องพึ่ง tags หรือ label ใด ๆ ในการบอกว่ารูปนั้นคืออะไร นอกจากนี้มันยังสามารถทำนายรูปบน ImageNet ได้ถูกต้องถึง 84.2% หลังจากการทำ Pretraining ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการเรียนรู้เองที่เหนือชั้นอย่างมาก

ที่มา และ อ่านเพิ่มเติม FACEBOOK AI สามารถอ่านงานวิจัยตัวเต็มรวมถึงการเข้าไปพัฒนา
SElf supERvised แบบ Open source ได้เช่นกัน

MathNeuron

Math Neurons – Science

นักวิทยฯ ค้นพบว่ามี เซลล์ประสาท บางส่วนที่ทำงานเมื่อมนุษย์มีการคิดคำนวณเกี่ยวกับการบวก และลบเลข ไม่ว่าจะโจทย์จะเป็นสัญลักษณ์หรือคำพูดก็ตาม
Legal-1

AI with The Future of Lawyers

Legal with AI คือการที่นำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ทางด้านกฎหมายในการพิจารณาคดีความหรือข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนของมนุษย์อีกด้วย
pexels-abhinav-goswami-291528

Desserts – Recipes from AI

AI สามารถคิดค้นสูตรอบขนมได้ โดยการใช้สูตรอบคุกกี้ ขนมปัง เค้ก จำนวนหลายร้อยสูตร มาเป็น training data และให้ AutoML ทำการคิดค้นส่วนผสมขึ้นใหม่

ติดตาม SUBBRAIN ได้ที่นี่

Categories: Short News