SEER (SElf supERvised) ปัญญาประดิษฐ์ตัวใหม่
ที่สามารถเรียนรู้รูปภาพนับพันล้านรูปได้ด้วยตัวเอง

ปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้มีแนวคิดหลักคือ การทำให้ AI มีความคิดความรู้พื้นฐานในระดับที่เรียกได้ว่ามีสามัญสำนึก สามารถที่จะแยกแยะสิ่งต่าง ๆ และทำการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งหมด ซึ่ง SEER นั้นถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ไลบารี่ Open-Sourcing VISSL โดยมันสามารถที่จะแยกแยะรูปภาพนับพันล้านรูปบน Instagram (รูปที่ตั้งเป็นสาธารณะ) ได้ด้วยตนเองแบบไม่ต้องพึ่ง tags หรือ label ใด ๆ ในการบอกว่ารูปนั้นคืออะไร นอกจากนี้มันยังสามารถทำนายรูปบน ImageNet ได้ถูกต้องถึง 84.2% หลังจากการทำ Pretraining ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการเรียนรู้เองที่เหนือชั้นอย่างมาก

ที่มา และ อ่านเพิ่มเติม FACEBOOK AI สามารถอ่านงานวิจัยตัวเต็มรวมถึงการเข้าไปพัฒนา
SElf supERvised แบบ Open source ได้เช่นกัน

Google_Meet_1

Google Meet – Breakout Rooms

Google Meet เพิ่มระบบ Breakout Rooms สำหรับให้ผู้เข้าประชุมได้แยกใช้ห้องส่วนตัวขณะที่ยังอยู่ในการประชุม โดยแยกได้สูงสุดถึง 100 ห้อง
pr-fr

Harvest Robot – AI

Tevel Aerobotics Technologies ได้พัฒนาโดรน AI สำหรับเก็บผลผลิตในไร่ ซึ่งมันสามารถแยกแยะผลที่สุกและผลที่ยังดิบอยู่ได้
AlphaFold

AlphaFold – DeepMind

ชุดข้อมูลของ AlphaFold โดย DeepMind ปล่อยให้นักวิจัย แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจศึกษาดาวน์โหลดไปใช้งานได้แล้ว ซึ่งมีข้อมูลโครงสร้างโปรตีน

ติดตาม SUBBRAIN ได้ที่นี่

Categories: Short News