การนำสินค้าเข้าห้าง ต้องเช็คอะไรบ้าง?

“Download Check List Template เพื่อการตัดสินใจเบื้องต้นก่อน การนำสินค้าเข้าห้าง”

ความจริงของธุรกิจ คือ ความโหดร้ายไม่มีคำว่า

 • ยุติธรรม
 • เห็นอกเห็นใจ
 • ช่วยเหลือกัน
 • แบ่งปันกัน
 • ผ่อนปรน

โลกของ. . .ธุรกิจ. . .มีแต่คำว่า…กำไร / ขาดทุน / ผลประโยชน์. . .

เท่านั้นที่มาก่อนอื่นใด

 • การแข่งขันสูง
 • ทุกช่องทางขายถูกครอบคลุมด้วย Modern Trade ยักษ์ใหญ่ทุนหนาทั้งหมด

พวกทุนเล็กทุนน้อยจะอยู่ยังไงที่ต้องขายของในห้าง (ศูนย์การค้า-Modern Trade)

แต่การขายสินค้านอกห้างก็ยังเป็นทางเลือกได้เช่นกัน

ลองดู Check List 9 ข้อนี้ ก่อนตัดสินใจจะขายในห้างนอกห้าง

 1. ต้นทุน มีอะไรบ้าง
 2. สัญญาเช่า
 3. เงื่อนไขข้อกำหนด
 4. โอกาสการขาย
 5. ความสะดวก
 6. สถานที่ความพร้อม
 7. ที่ตั้ง
 8. รูปแบบร้าน
 9. เงินลงทุนขั้นต้น

เมื่อเปรียบเทียบข้อแตกต่างแล้วก็ต้องตัดสินใจ

จะขายในห้างหรือนอกห้าง

ไม่มีอะไรดีทั้งหมดหรือเสียทั้งหมด

อยู่ที่คุณตัดสินใจว่าจะทำแบบไหน

ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจคุณ

ทุกธุรกิจล้วนมีต้นทุนและความเสี่ยง

ห้างขนาดใหญ่ก็ใช้เงินลงทุนสูงเช่นกัน

ธุรกิจขนาดเล็กจะไปสร้างห้างเองก็ไม่ได้

ธุรกิจขนาดเล็กจึงต้องหาวิธีการที่จะอยู่กับ

โลกธุรกิจที่เป็นอยู่นี้และในอนาคตต่อไปให้ได้

.

BMC_Template_SBC

Business Model Canvas – SBC

BMC หรือ Business Model Canvas สิ่งจำเป็นที่ธุรกิจควรจะต้องเขียนไว้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของช่องทางรายได้ และค่าใช้จ่ายในธุรกิจของคุณ
Computer technology isometric icon, server room, digital device set, element for design, pc laptop, mobile phone with smartwatch, cloud storage, flat vector

Strategy and Innovation for new business

ในปัจจุบันนี้ การทำธุรกิจนั้นเพิ่มขึ้นจากยุคก่อน ๆ เป็นอย่างมากเนื่องจากมนุษย์นั้นเกิดมากขึ้น วิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ความแตกต่างของช่วงอายุ และอีกหลากหลายปัจจัย สาเหตุเหล่านี้ทำให้ความต้องการของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น
AInb-Post-5-Pic1

Pytorch – Neural Network

วิธีการใช้งาน Pytorch เบื้องต้นสำหรับทำงานด้าน Deep Learning และสร้าง Neural Network พร้อมตัวอย่างการสร้างโมเดลจำแนกรูปภาพ Convnet แบบง่าย ๆ

ติดตาม SUBBRAIN ได้ที่นี่

Categories: Business