NASA ส่ง Osiris-REx สำหรับเก็บตัวอย่างดาวเคราะห์น้อย Bennu หลังเดินทางออกจากโลกเป็นเวลา 4 ปีด้วยระยะทาง 200 ล้านไมล์สำเร็จ

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Osiris-REx ทำการเก็บตัวอย่างดาวเคราะห์น้อยได้สำเร็จด้วยการพุ่งเข้าชน และทำการระเบิดด้วยแรงอัดจากก๊าซ จากนั้น Tagsam (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism) หรือ Robotic arm ก็ทำการสัมผัสกับ Bennu เป็นเวลา 16 วินาทีและทำการเก็บตัวอย่าง

ที่มา, รายละเอียดเพิ่มเติม NASA และ cnet

mars city spacex elon musk

SpaceX – Settlement

Elon Musk และ SpaceX เผยการทดสอบความเป็นกรดบนดาวอังคาร โดยคาดหวังว่าจะต้องตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยโลกในระยะยาว
Profit_Business

กำไรที่ควรได้ของธุรกิจ – SBC

กำไร หมายถึงส่วนที่เหลือจากต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมและอื่นๆ ทั้งหมดของการทำธุรกิจ รวมทั้งจากการขายสินค้าหรือบริการ
Std1-5_1_Animal1

Zero-Shot Learning – AI

Zero-Shot Learning คือเทคนิคที่ทำให้ AI สามารถตอบหรือทำนายผลลัพธ์กับคำถามหรือโจทย์ปัญหาที่ AI ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ สิ่งนี้เป็นวิธีการเรียนรู้

ติดตาม SUBBRAIN ได้ที่นี่

Categories: Short News