Metaverse เป้าหมายต่อไปของ Facebook กับแผนการเปลี่ยนชื่อบริษัทเพื่อเริ่มการ Rebrand

ชื่อใหม่ของบริษัท Facebook นั้น Mark Zuckerberg จะเปิดเผยในการประชุมประจำปีของบริษัทในวันที่ 28 ตุลาคม 2021 แต่ทั้งนี้อาจมีการเปิดเผยก่อนหน้างานประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงความกระตือรือร้นของบริษัทที่ตั้งใจจะยกระดับจาก Social Media ไปสู่ Metaverse ที่เป็นเทคโนโลยียุคใหม่อย่างจริงจัง

ในปัจจุบัน Facebook มีพนักงานมากกว่า 10,000 คนในการทำงานเกี่ยวกับการสร้าง Hardware เช่น Oculus Quest รุ่นต่าง ๆ เป็นต้น และยังมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนพนักงานเป็นอีกเท่าตัวเพื่อการทำงานเมทาเวิร์สในยุโรป

ที่มา, อ่านเพิ่มเติม THE VERGE

COVID_Restaurant_Fea

Restaurant COVID-19 – SBC

จากสถานการณ์ โควิด ที่ร้านอาหารถูกรัฐมีคำสั่งหลายครั้ง ยังดีที่ไม่ถูกสั่งห้ามขายหรือสั่งห้ามไม่ให้คนกินอาหารเลยทำให้เกิดปัญหาตามมาคือ. . .
5345079

Important people in Digital Era

Digital Era หรือยุคดิจิทัลนั้น คือสิ่งที่โลกของเรากำลังให้ความสำคัญทั้งในด้านธุรกิจการทำงาน ด้านสาธารณูปโภคไปจนถึงการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่วๆไป ดิจิทัลที่ว่านี้เป็นการเรียกรวมๆของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยให้ชีวิตของผู้คนสะดวกสบายยิ่งขึ้นและสนองความต้องการของมนุษย์ในแบบใหม่ๆอีกด้วย โดยสิ่งที่คนส่วนมากเข้าถึงและใช้กันเป็นประจำในชีวิตประจำวันก็คือโซเชียลมีเดีย(Social Media)
blogbanner

Neuroprosthesis – AI

นักวิจัยจาก UC San Francisco ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนา Speech Neuroprosthesis เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตขั้นรุนแรงสื่อสารได้ตามปกติ

ติดตาม SUBBRAIN ได้ที่นี่

Categories: Short News