Nuro ได้รับอนุญาตให้ขนส่งของด้วยยานพาหนะไร้คนขับใน California แล้ว

นิวโรเป็นบริษัทแรกที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการเกี่ยวกับรถยนต์อัตโนมัติในเชิงพาณิชย์เจ้าแรกในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งหลังจากนี้จะมีการเปิดตัวรถไร้คนขับ R2 แบบ custom เองอีกทีหนึ่ง โดยใบอนุญาตนี้ออกโดย California DMV (Department of Motor Vehicles)

ที่มา, อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม THE VERGE, Nuro.ai

COVID_Restaurant_Fea

Restaurant COVID-19 – SBC

จากสถานการณ์ โควิด ที่ร้านอาหารถูกรัฐมีคำสั่งหลายครั้ง ยังดีที่ไม่ถูกสั่งห้ามขายหรือสั่งห้ามไม่ให้คนกินอาหารเลยทำให้เกิดปัญหาตามมาคือ. . .
Std1-5_1_Animal1

Zero-Shot Learning – AI

Zero-Shot Learning คือเทคนิคที่ทำให้ AI สามารถตอบหรือทำนายผลลัพธ์กับคำถามหรือโจทย์ปัญหาที่ AI ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ สิ่งนี้เป็นวิธีการเรียนรู้
MYnb-Post-2-FeaImg

แรงงานนอกระบบ – Data

ชุดข้อมูล แรงงานนอกระบบ นี้สำรวจและจัดทำขึ้นโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยแรงงานนอกระบบในที่นี้หมายถึงผู้มีงานทำที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง (ต่อ)

ติดตาม SUBBRAIN ได้ที่นี่

Categories: Short News