Predict พฤติกรรมมนุษย์ด้วย AI

Columbia University School of Engineering and Applied Science เผยงานศึกษาใหม่เกี่ยวกับการใช้ AI สำหรับคาดการณ์พฤติกรรมถัด ๆ ไปของมนุษย์ โดยการทดลองนี้ได้ให้ AI เรียนรู้และฝึกฝนผ่านการดูหนัง การแข่งกีฬา รายการโชว์ต่าง ๆ มากกว่า 1,000 ชม. โดยมันสามารถคาดการณ์และแสดงออกทางพฤติกรรมในการตอบโต้ได้อย่างเหมาะสม เช่นในเรื่องของการทักทาย ไม่ว่าจะเป็นการจับมือ การชนกำปั้น การกอด การไฮไฟว์ เป็นต้น

การคาดเดาพฤติกรรมของคนนั้นสำหรับมนุษย์นั้นเป็นเรื่องทั่วไปที่ทำกันได้ไม่ยาก แต่สำหรับคอมพิวเตอร์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และถ้าหากงานวิจัยนี้สามารถใช้งานได้จริงนอกเหนือจากในห้องทดลองนั้น ย่อมช่วยให้การนำ AI มาประยุกต์ใช้กับงานอุตสาหกรรม ธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้นแน่นอน นอกจากนี้พฤติกรรมของมนุษย์เองบางเรื่องก็เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง แต่ด้วย Algorithm นี้อาจทำให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้

ที่มา และอ่านศึกษาเพิ่มเติม ScienceDaily

fish-shaped robot

Microplastics – Robot

นักวิจัยของ Nano Letters - ACS ได้สร้างหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายปลาขึ้นมาเพื่อจัดการ Microplastics ที่กระจัดกระจายไปทั่วในระบบนิเวศน์
googlelogo

LEARN – Google

Google แนะนำ 5 เครื่องมือที่จะช่วยให้การเรียนออนไลน์ง่ายขึ้นทั้งครู และนักเรียน รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยตอนนี้ยังรองรับภาษาอังกฤษเท่านั้น
Google_Meet_1

Google Meet – Breakout Rooms

Google Meet เพิ่มระบบ Breakout Rooms สำหรับให้ผู้เข้าประชุมได้แยกใช้ห้องส่วนตัวขณะที่ยังอยู่ในการประชุม โดยแยกได้สูงสุดถึง 100 ห้อง

ติดตาม SUBBRAIN ได้ที่นี่

Categories: Short News