Facebook ซุ่มพัฒนา Smartwatch และ
มีแผนที่จะวางขายปีถัดไป

Smartwatch ดังกล่าวของ Facebook ใช้ Android OS เป็นพื้นฐานแต่ทั้งนี้เฟสบุ๊คเองก็ไม่ได้ประกาศว่าจะให้อุปกรณ์สวมใส่นี้ทำงานบนระบบปฏิบัติการของกูเกิ้ล และยังมีการคาดการณ์กันว่าจะใช้ OS ของตนเองสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อไป

นาฬิกาอัจฉริยะนี้จะมีฟังก์ชันที่มุ่งเน้นในการส่งข้อความเกี่ยวกับสุขภาพและเป็นตัวช่วยในการออกกำลังกายของผู้คนอีกทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ VR Oculus ได้อีกด้วย

นอกจากนี้เฟสบุ๊คยังได้เข้าซื้อกิจการ CTRL-Labs ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ wireless input mechanisms

ที่มาและอ่านเพิ่มเติม THE VERGE

BEP_PIC

BreakEven Point – SBC

จุดคุ้มทุน คือ รายรับ = รายจ่าย ซึ่งก็คือจุดที่กิจการไม่มีผลกำไรหรือขาดทุนนั่นเองวิธีคิดจุดคุ้มทุน จะต้องขายกี่ชิ้นถึงจะคุ้มทุน?
mysql_PNG1

Database Management with SQL

SQL (Structure Query Language) ภาษาสำหรับจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้าง โดยภาษานี้จะใช้จัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบตารางมี Columns และ Rows ในการแสดงผลข้อมูล
MYnb-Post-4-Pic1

Customer Segmentation – Data

การจัดกลุ่มลูกค้า หรือ Customer Segmentation นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ธุรกิจนำกลยุทธ์มาใช้ได้ตรงเป้ายิ่งขึ้น หนึ่งในวิธีจัดกลุ่มคือ RFM

ติดตาม SUBBRAIN ได้ที่นี่

Categories: Short News