Facebook ซุ่มพัฒนา Smartwatch และ
มีแผนที่จะวางขายปีถัดไป

Smartwatch ดังกล่าวของ Facebook ใช้ Android OS เป็นพื้นฐานแต่ทั้งนี้เฟสบุ๊คเองก็ไม่ได้ประกาศว่าจะให้อุปกรณ์สวมใส่นี้ทำงานบนระบบปฏิบัติการของกูเกิ้ล และยังมีการคาดการณ์กันว่าจะใช้ OS ของตนเองสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อไป

นาฬิกาอัจฉริยะนี้จะมีฟังก์ชันที่มุ่งเน้นในการส่งข้อความเกี่ยวกับสุขภาพและเป็นตัวช่วยในการออกกำลังกายของผู้คนอีกทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ VR Oculus ได้อีกด้วย

นอกจากนี้เฟสบุ๊คยังได้เข้าซื้อกิจการ CTRL-Labs ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ wireless input mechanisms

ที่มาและอ่านเพิ่มเติม THE VERGE

Big_Data_Business

Big Data with Business

Big Data หากให้จำกัดความโดยง่ายมันก็คือข้อมูลที่สามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ รวมถึงสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นเเก้ผู้ใช้อีกด้วย
Digital-Business-cover

Digital Business

ธุรกิจยุคดิจิตอล (Digital Business) คือคำศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการธุรกิจยุคปัจจุบันซึ่งมีการพูดถึงมาสักระยะหนึ่งแล้ว ในบทความนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับ Digital Business ว่าคืออะไร ทำอย่างไร สำคัญอย่างไร
safe_image

Data Breach – British Airways

จากเหตุการณ์ Data Breach เมื่อปี 2018 ข้อมูลของลูกค้า British Airways ได้ถูกขโมยไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกค้าจำนวน 400,000 ราย

ติดตาม SUBBRAIN ได้ที่นี่

Categories: Short News