Wing โดรนผู้ให้บริการ Air Delivery บริษัทย่อยของ Alphabet วิพากษ์วิจารณ์กฎการระบุตัวตนใหม่ของสหรัฐฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา FAA (Federal Aviation Administration) ได้ออกกฎโดยอนุญาตให้โดรนขนาดเล็กสามารถบินทำการในเวลากลางคืนได้ (ในอเมริกา) และให้โดรนทั้งหมดมีการระบุตัวตนจากระยะไกลด้วย

การที่จะระบุตัวตนนี้กำหนดให้ส่งข้อมูลผ่านคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งจุดนี้เป็นปัญหาโดย Wing กล่าวว่าจะมีปัญหาเรื่องของ Sensitive Data ของผู้ใช้บริการ Air Delivery ถูกติดตามได้ง่ายและเป็นผลเสียต่อความเป็นส่วนตัวทั้งภาคธุรกิจและผู้ใช้บริการ

ที่มา อ่านเพิ่มเติม Gadgets360, Wing

SME_Thai

ธุรกิจ SME ไทย vs ธุรกิจฝรั่ง

SME ไทย vs ธุรกิจฝรั่ง ต่างกันยังไงเหตุใดธุรกิจไทยจึงไม่โต? จริงๆ ฝรั่งก็ไม่ได้เกิดมาแล้วฉลาดกว่าเราเลยทันทีแต่อย่างใด แต่ฝรั่งมี “วิธีคิด” ที่ต่างไปจากเรา
googlelogo

Generative Search – AI

Generative AI-Powered Search Experience (SGE) เริ่มมีการทดลองให้บริการมาแล้วเกือบ 3 เดือนในต่างประเทศ (ในประเทศไทยยังไม่มีให้ทดลอง) การจะใช้งานฟีเจอร์นี้ของกูเกิ้ลสามารถไปที่ https://labs.google/ และเลื่อนลงไปตรง Google Search และกด Get Started (แต่ตอนนี้ของไทยยังไม่ได้) ฉะนั้นมาทำความรู้จักฟีเจอร์และความสามารถของมันกันก่อนว่าทำอะไรได้บ้าง 1. AI-Generated Responses คำตอบหรือคำจำกัดความของเรื่องที่เราค้นหาเป็นฟีเจอร์สำหรับสร้างคำตอบหรือคำจำกัดความของเรื่องที่เราค้นหาเพื่อให้เราสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ได้มากขึ้น และฟีเจอร์นี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ และมีการแสดงภาพหรือแผนภูมิประกอบการอธิบายอีกด้วย โดยจะพัฒนาให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์…
Digital-Business-cover

Digital Business

ธุรกิจยุคดิจิตอล (Digital Business) คือคำศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการธุรกิจยุคปัจจุบันซึ่งมีการพูดถึงมาสักระยะหนึ่งแล้ว ในบทความนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับ Digital Business ว่าคืออะไร ทำอย่างไร สำคัญอย่างไร

ติดตาม SUBBRAIN ได้ที่นี่

Categories: Short News