Top 100 Youtube (May 2022) – Data

การ วิเคราะห์ข้อมูล นี้ใช้ชุดข้อมูล 100 อันดับช่องยอดนิยมบน Youtube ซึ่งเป็นข้อมูลเมื่อเดือนพฤษภาคม 2022 โดยจัดอันดับตามจำนวนผู้ติดตาม

The Trend of AI – SBC

เทรนด์ของการนำ AI มาใช้ในภาคธุรกิจและชีวิตประจำวันนั้นจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยหลักมาจากขีดความสามารถของเอไอที่พัฒนาไปไกลยิ่งกว่าเดิม

Data Analytics Use Cases in Business (1)

ในการทำธุรกิจนั้นจำเป็นต้องมีกลยุทธ์เข้ามาช่วยเสมอ โดย Up and Cross Selling เป็นกลยุทธ์การเสนอขายสินค้าและบริการที่จะช่วยให้ธุรกิจมียอดขายเพิ่มได้วิธีหนึ่ง

Big Data with Business

Big Data หากให้จำกัดความโดยง่ายมันก็คือข้อมูลที่สามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ รวมถึงสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นเเก้ผู้ใช้อีกด้วย

Database Management with SQL

SQL (Structure Query Language) ภาษาสำหรับจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้าง โดยภาษานี้จะใช้จัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบตารางมี Columns และ Rows ในการแสดงผลข้อมูล

How to Create LINE Chat Bot with Dialogflow

Chat Bot คือ โปรแกรมโต้ตอบสนทนาแบบอัตโนมัติ โดยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากสำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล เพราะว่ามันสามารถเป็นช่องทางให้ลูกค้าค้นหาบริษัทของเราพบ

What is DBMS

การเก็บข้อมูลจะมีอยู่ 2 รูปเเบบหลัก ๆ คือเป็นไฟล์ กับ เป็นฐานข้อมูล ซึ่งฐานข้อมูลจะเก็บข้อมูลในรูปเเบบของตารางเเละเเต่ละตารางจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านค่าที่กำหนดเอาไว้ การจัดการกับสิ่งเหล่านี้ถูกเรียกว่า Database Management System (DBMS)

Python installation with package and IDE

วิธีการลงภาษา python บนเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง พร้อมเเนะนำการติดตั้ง package ที่จำเป็นกับงาน Data Science ว่ามีอะไรบ้าง รวมทั้ง IDE ที่น่าใช้

What is Business Intelligence

Business Intelligence หรือเรียกย่อ ๆ ว่า BI สิ่งนี้เป็นมากกว่าการจัดการข้อมูลที่มีอยู่ภายในองค์กรมันสามารถเป็นเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพในทุกเรื่องธุรกิจ

What is Artificial Intelligence

ปัญญาประดิษฐ์ หรือที่ถูกเรียกกันว่า AI นั้นเเท้จริงเเล้วสิ่งนี้คืออะไร มีหน้าที่อะไร จะส่งผลกับชีวิตประจำวันกับการทำมาหากินของมนุษย์หรือไม่!?