Data Preparation Service

บริการหาและเตรียม Data พร้อมจัดการข้อมูลให้พร้อมใช้ในทุกโจทย์งานข้อมูล
สะดวก ง่าย ช่วยลดภาระงานการทำความสะอาดข้อมูลด้วยบริการของ SUBBRAIN

Data Cleaning

Web Scraping

PDF to Excel

WordPress Website

Services

Data Cleaning

บริการทำความสะอาดชุดข้อมูลให้พร้อมสำหรับใช้งานในทุกโปรเจคไม่ว่าจะงานวิเคราะห์ข้อมูล, สร้างโมเดล ML ไปจนถึง AI โดยขั้นตอนการทำงานจะเริ่มตั้งแต่

 • นำเข้าชุดข้อมูล
 • จัดกลุ่มและรวมชุดข้อมูล
 • จัดการ Missing Data
 • Standardization
 • Normalization
 • จัดการข้อมูล Duplicated
 • ตรวจสอบและปรับปรุง
 • ส่งออกชุดข้อมูลให้ลูกค้า

ข้อมูลที่ดีและถูกต้องจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ของงานด้านข้อมูลที่ดี

Web Scraping

บริการรวบรวมและจัดทำชุดข้อมูลด้วยเทคนิค Web Scraping ช่วยหาข้อมูลสำหรับงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวิเคราะห์ข้อมูล, Model Training และอื่นๆ เพื่อให้โปรเจคดำเนินไปได้สะดวกยิ่งขึ้น

 • รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ตามหัวข้อที่ต้องการ
 • ดึงข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมกับงาน
 • เตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับนำไปใช้งาน

ข้อมูลคือทรัพย์สิน มีมากกว่าย่อมได้เปรียบ

PDF to Excel

บริการแปลงเอกสารจาก PDF ให้อยู่ในรูปแบบตารางพร้อมบันทึกเป็น Excel ช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่อยู่ใน PDF มาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น

 • แปลงเอกสารใบเสนอราคา ใบเสร็จ ใบสั่งซื้อต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบตาราง
 • ข้อมูลมีการจัดการให้พร้อมสำหรับนำไปคำนวณต่อได้ทันที
 • สามารถออกแบบตารางให้ได้ตามความเหมาะสมของงาน
 • มีความถูกต้อง ตรงใจ และปลอดภัยว่าข้อมูลของคุณจะไม่รั่วไหล

จัดรูปแบบข้อมูลได้ตามต้องการ ปลอดภัยและสะดวก

WordPress Website

บริการสร้าง CMS Website สำหรับธุรกิจช่วยให้ธุรกิจของคุณมีตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีบริการ SEO สำหรับทำ Content Marketing เพื่อเพิ่มโอกาสให้ติดอันดับในหน้าค้นหาของ Google

 • Website สามารถลงบทความและจัดการดูแลได้อย่างสะดวก
 • SEO สำหรับทำ Content Marketing
 • รองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณ์ (Responsive)
 • สร้างและออกแบบเว็บไซต์อย่างสวยงามเหมาะกับแต่ละธุรกิจ

Digital Presence คือเรื่องสำคัญของธุรกิจ การมีตัวตนที่ดีและเข้าถึงได้จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าได้อย่างแน่นอน

SBC-Blog

BEP_PIC

BreakEven Point – SBC

จุดคุ้มทุน คือ รายรับ = รายจ่าย ซึ่งก็คือจุดที่กิจการไม่มีผลกำไรหรือขาดทุนนั่นเองวิธีคิดจุดคุ้มทุน จะต้องขายกี่ชิ้นถึงจะคุ้มทุน?
googlelogo

Features Update – Google Workspace

Google Workspace (ชื่อเดิมคือ G-Suite) อัปเดท 12 ฟีเจอร์ใหม่ในการทำงานร่วมกันบน Docs, Sheets ให้มีความสามารถในการใช้งานพร้อมกันที่ดีขึ้น
SWOT_Template

SWOT Template – SBC

แจกฟรี SWOT Template!! ให้ธุรกิจได้วิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อนในกิจการของตัวเอง พร้อมวิธีการวิเคราะห์เบื้องต้น
BMC_Template_SBC

Business Model Canvas – SBC

BMC หรือ Business Model Canvas สิ่งจำเป็นที่ธุรกิจควรจะต้องเขียนไว้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของช่องทางรายได้ และค่าใช้จ่ายในธุรกิจของคุณ
GG_Earth

Earth – Google

หลังจากผ่านมา 15 ปีผู้คนนับพันล้านคนได้ใช้งาน Google Earth ในการชมโลกในมุมมองต่าง ๆ มากมาย โดยตั้งแต่ปี 2017 ได้มีโปรเจคอัปเดทใหญ่จนปัจจุบัน
googlelogo

LEARN – Google

Google แนะนำ 5 เครื่องมือที่จะช่วยให้การเรียนออนไลน์ง่ายขึ้นทั้งครู และนักเรียน รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยตอนนี้ยังรองรับภาษาอังกฤษเท่านั้น