Data Preparation Service

บริการหาและเตรียม Data พร้อมจัดการข้อมูลให้พร้อมใช้ในทุกโจทย์งานข้อมูล
สะดวก ง่าย ช่วยลดภาระงานการทำความสะอาดข้อมูลด้วยบริการของ SUBBRAIN

Data Cleaning

Web Scraping

PDF to Excel

WordPress Website

Services

Data Cleaning

บริการทำความสะอาดชุดข้อมูลให้พร้อมสำหรับใช้งานในทุกโปรเจคไม่ว่าจะงานวิเคราะห์ข้อมูล, สร้างโมเดล ML ไปจนถึง AI โดยขั้นตอนการทำงานจะเริ่มตั้งแต่

 • นำเข้าชุดข้อมูล
 • จัดกลุ่มและรวมชุดข้อมูล
 • จัดการ Missing Data
 • Standardization
 • Normalization
 • จัดการข้อมูล Duplicated
 • ตรวจสอบและปรับปรุง
 • ส่งออกชุดข้อมูลให้ลูกค้า

ข้อมูลที่ดีและถูกต้องจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ของงานด้านข้อมูลที่ดี

Web Scraping

บริการรวบรวมและจัดทำชุดข้อมูลด้วยเทคนิค Web Scraping ช่วยหาข้อมูลสำหรับงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวิเคราะห์ข้อมูล, Model Training และอื่นๆ เพื่อให้โปรเจคดำเนินไปได้สะดวกยิ่งขึ้น

 • รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ตามหัวข้อที่ต้องการ
 • ดึงข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมกับงาน
 • เตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับนำไปใช้งาน

ข้อมูลคือทรัพย์สิน มีมากกว่าย่อมได้เปรียบ

PDF to Excel

บริการแปลงเอกสารจาก PDF ให้อยู่ในรูปแบบตารางพร้อมบันทึกเป็น Excel ช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่อยู่ใน PDF มาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น

 • แปลงเอกสารใบเสนอราคา ใบเสร็จ ใบสั่งซื้อต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบตาราง
 • ข้อมูลมีการจัดการให้พร้อมสำหรับนำไปคำนวณต่อได้ทันที
 • สามารถออกแบบตารางให้ได้ตามความเหมาะสมของงาน
 • มีความถูกต้อง ตรงใจ และปลอดภัยว่าข้อมูลของคุณจะไม่รั่วไหล

จัดรูปแบบข้อมูลได้ตามต้องการ ปลอดภัยและสะดวก

WordPress Website

บริการสร้าง CMS Website สำหรับธุรกิจช่วยให้ธุรกิจของคุณมีตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีบริการ SEO สำหรับทำ Content Marketing เพื่อเพิ่มโอกาสให้ติดอันดับในหน้าค้นหาของ Google

 • Website สามารถลงบทความและจัดการดูแลได้อย่างสะดวก
 • SEO สำหรับทำ Content Marketing
 • รองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณ์ (Responsive)
 • สร้างและออกแบบเว็บไซต์อย่างสวยงามเหมาะกับแต่ละธุรกิจ

Digital Presence คือเรื่องสำคัญของธุรกิจ การมีตัวตนที่ดีและเข้าถึงได้จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าได้อย่างแน่นอน

SBC-Blog

sharethemicincyber.max-1000×1000

ShareTheMicInCyber

#ShareTheMicInCyber เป้าหมายเพื่อขจัดอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมกับ Security Community และส่งเสิรมให้หยุดการเหยียดสีผิวในระบบอย่างยั่งยืน Systemic Racism Is a Cybersecurity Threat “People have argued…
SEER_FB

SEER – FACEBOOK

Facebook ได้วิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ด้าน Computer Vision ตัวใหม่ที่ชื่อ SEER โดย AI นี้สามารถเรียนรู้รูปภาพด้วยตนเองนับพันล้านพารามิเตอร์
SHort_News_Zoom

Closed Captioning – Zoom

Zoom กำลังจะนำฟีเจอร์ CC สำหรับคำบรรยายขณะการประชุมมาให้ Free Account ทั่ว ๆ ไปได้ใช้งานกันในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งระบบนี้ใช้ AI ในการประมวลผลคำ
pr-fr

Harvest Robot – AI

Tevel Aerobotics Technologies ได้พัฒนาโดรน AI สำหรับเก็บผลผลิตในไร่ ซึ่งมันสามารถแยกแยะผลที่สุกและผลที่ยังดิบอยู่ได้
JQ_Social_Thumbnail

Jacquard – Google

Jacquard ผลิตภัณฑ์ของ Google ATAP ได้ถูกนำมาใช้งานร่วมกับชุดเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เพื่อเปลี่ยนชุดเดิม ๆ ให้เป็น Interface ในการเชื่อมต่อต่าง ๆ
googlelogo

Dark Mode – Two-Factor

Google อัปเดทหน้า UI แบบมืด (Dark mode) สำหรับหน้าแสดงผลการยืนยันสองขั้นตอนและฟอนต์ตัวอักษรแบบใหม่ ๆ กับไอคอนสีแดงและสีเขียวที่ปุ่ม Log-in