Blockchain กำลังจะถูกนำมาใช้ในการแสดงความเป็นเจ้าของนาฬิกา Rolex เพื่อป้องกันการซื้อนาฬิกาปลอมหรือการซื้อนาฬิกาที่โดนขโมยมาขายอีกที

จากการที่โลกเข้าสู่ยุคดิจิตอลนั้นส่งผลให้ตลาดนาฬิการอง (นาฬิกามือสอง) ที่ขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นมีมูลค่ามากยิ่งขึ้น ซึ่งการใช้ของมือสองนั้นมีความเสี่ยงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการโดนหลอกให้ซื้อของปลอม ของใกล้พัง หรือแม้กระทั่งของที่โดนขโมยมา โดย Rolex เห็นถึงปัญหานี้จึงสร้างระบบ Blockchain ในการยืนยันตัวตน และสิทธิ์ความเป็นเจ้าของนาฬิกาเรือนนั้น ๆ ขึ้นมาแทนการใช้เอกสารใบรับประกันต่าง ๆ แบบสมัยก่อน วิธีนี้จะช่วยให้ของปลอม หรือของที่โดนขโมยไปนั้นขายได้ยากมากขึ้น (มูลค่าพวกของก็อปเกรด A ก็จะลดลงด้วย) เนื่องจากไม่สามารถปลอมระบบ Blockchain ขึ้นมาได้นั่นเอง แต่ทั้งนี้ก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนแปลงจากเอกสารให้เป็นระบบดิจิตอล ทั้งในแง่ของระบบการทำงานไปจนถึงความรู้สึกของผู้ซื้อนาฬิกา Rolex เองด้วย

ที่มา, อ่านเพิ่มเติม WIRED UK

Fea_img_DataxBiz_1

Important of Data & Business

ข้อมูลและธุรกิจเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่แรกเริ่มการที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรก็ตามนั้นจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์อันได้แก่ผลิตอะไร ผลิตอย่างไร ผลิตเพื่อใคร การที่เราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้จำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลว่าสินค้าหรือบริการอะไรที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในสังคมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการผลิตและข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย
AInb-Post-5-Pic1

Pytorch – Neural Network

วิธีการใช้งาน Pytorch เบื้องต้นสำหรับทำงานด้าน Deep Learning และสร้าง Neural Network พร้อมตัวอย่างการสร้างโมเดลจำแนกรูปภาพ Convnet แบบง่าย ๆ
blogbanner

Neuroprosthesis – AI

นักวิจัยจาก UC San Francisco ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนา Speech Neuroprosthesis เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตขั้นรุนแรงสื่อสารได้ตามปกติ

ติดตาม SUBBRAIN ได้ที่นี่

Categories: Short News